След близо 20 години на "застой" дневните и квартирни пари при командировка в чужбина може да бъдат увеличени. Това предвиждат промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

Посочените в Наредбата лимити на дневни и квартирни пари при командировка в чужбина са за държавни служители. Частните фирми могат да дават дневни пари в двукратния размер на определените в Наредбата, като тези разходи се признават за разход и не се облагат с данък върху доходите.

Основните мотиви за предложената актуализация са съществените промени в икономическите условия, а също и липсата на диференциацията спрямо стандарта на живот в отделните държави. Понастоящем размерът на командировъчните средства е един и същ за големи групи държави.

Предвижда се най-големи дневни суми да получават командированите служители в Швейцария - 87 евро за дневни пари и 246 евро за квартира. Към настоящия момент сумите са съответно - 59.63 евро и 149 евро.

На другия полюс, най-ниски дневни и квартирни пари се полагат на командированите в Мароко - 36 евро и 154 евро. В момента сумите са: 30 евро и 130 евро. 

Проектът предвижда командировъчните дневни и квартирни пари до: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Люксембург, Финландия, Франция и Швеция да бъдат 56 евро и 207 евро.

Ето какво още предвижда актуализацията за командировки в Европейския съюз: 

Страна Дневни пари в евро Квартирни пари в евро
Австрия 56 207
Белгия 56 207
Германия 56 207
Гърция 43 159
Дания 56 207
Естония 44 163
Ирландия 50 187
Испания 47 176
Италия 54 201
Кипър 53 197
Латвия 40 148
Литва 54 199
Люксембург 56 207
Малта 46 169
Нидерландия 56 207
Полша 47 174
Португалия 46 172
Румъния 46 170
Словакия 39 144
Словения 48 179
Унгария 39 145
Финландия 56 207
Франция 56 207
Хърватия 41 151
Чехия 47 175
Швеция 56 207

Какви суми ще се изплащат за служебните пътувания извън ЕС, ако актуализацията бъде приета можете да видите в Проекта на постановление на Министерския съвет.