28,1% от предприятията у нас отчитат намалени приходи през септември, спрямо предходния месец. Това показват актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ), получени след бизнес проучване сред нефинансовите предприятия. Ситуацията е сходна с 2020-а година. Тогава за същия период от време намаление в приходите са отчетени при 32,2% от нефинансовите предприятия.

При 54,5% от фирмите този септември няма промяна, а 17,1% са регистрирали увеличение на приходите.

След оценка на НАП: над 2,5 милирада лева приходи обратно в касите на изрядния бизнес

След оценка на НАП: над 2,5 милирада лева приходи обратно в касите на изрядния бизнес

Чрез автоматизиран анализ на постъпилите искания за възстановяване на данъци

Даните показват, че през септември тази година 44,7 на сто от предприятията в дейност "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности" са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. Следват компаниите в дейност "Търговия, транспорт и ресторантьорство"  - те са 29,9%. На трето място са предприятията от сектор "Индустрия" - 28,8 на сто.

Основната причина за влошения бизнес климат у нас все още оказва въздействието на пандемията. Към наемане на нов персонал през септември 2021-а година са пристъпили едва 7,5% от нефинансовите предприятия (при 7,9% за септември 2020-а).

За настоящия месец октомври 94,7% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 2,1% - ще преустановят временно дейността си. И отново 2,1% очакват да прекратят дейността си окончателно.

Редица предприятия са на път да прекратят дейност, заради високите сметки за ток

Редица предприятия са на път да прекратят дейност, заради високите сметки за ток

Гост в предаването Money.bg е президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов