С ръст на приходите и печалбата "БТВ медиа груп" изпраща 2017 година. Според съобщението за финансовите резултати на компанията-майка Central European Media Enterprises (CME) през изминалите 12 месеца приходите на българската група са се увеличили с 6,46% до 77,341 милиона долара или до 134,221 милиона лева.

Значителен ръст българският бизнес на CME има в оперативната печалба. През 2017 година в сравнение с предходната тя е нараснала с 35,03 на сто до 16,841 милиона долара или 29,226 милиона лева.

Българска сделка в Хърватия отпушва продажбата на bTV

Българска сделка в Хърватия отпушва продажбата на bTV

Любомир Минчев придоби Total TV

По този показател по-добре от bTV се представя само дъщерното дружество в Словакия. Осезаемият ръст у нас обаче вероятно се дължи на отписване на голямо вземане през 2016 година. От друга страна обаче по растежът на приходитеа българският бизнес на CME е най-малък.

След години на загуби цялата група отчита оперативна печалба от 165 милиона долара и приходи от 574 милиона долара за миналата година. С най-голям принос е подразделението в Чехия, което генерира близо една трета от приходите на групата или 209 милиона долара.

В битката за собственика на bTV остана само един. И той трябва да плати $2 милиарда

В битката за собственика на bTV остана само един. И той трябва да плати $2 милиарда

Според източници преговорите вече са на финалната права

Втори по големина, според финансовите резултати, е бизнесът в Румъния с приходи от 191 милиона долара и оперативна печалба от 74 милиона долара.

След продажбата на дъщерните дружества в Словения и Хърватия bTV остава най-малката компания в групата на CME по отношение на финансови резултати.

До края на годината bTV вероятно ще има нов собственик

До края на годината bTV вероятно ще има нов собственик

Акционерите на компанията-майка Time Warner одобриха сливането с AT&T