Чистата печалба на френския производител на млечни продукти Danone през 2015-а финансова година е нараснала с 14% до €1,28 млрд,  съобщи компанията.

Продажбите са се увеличили с 6% до €22,41 млрд. в сравнение с €21,14 млрд. през 2014 година. Ръстът в оборота е главно за сметка на САЩ и увеличаването на американските поделения на компанията, продаващи вода и детски храни, се отбелязва в отчета.

В последните години Danone се сблъска с проблеми, свързани със свиването на европейската икономика и намаляването на продажбите на прясни млечни продукти в Русия и САЩ.

Генералният директор на компанията Емануел Фабер обещава да върне Danone към устойчив ръст за сметка на засилване на позициите в Китай и разширяването именно на пресни млечни продукти.

По думите на Фабер, през 2016 г. Danone ще продължи да инвестира в развиването на марката, за да постигне устойчив икономически ръст. През тази финансова година компанията планира ръст на продажбите в диапазона от 3 до 5 процента.