Чистата печалба на италианската банкова група UniCredit за първата половина на 2019 година е нараснала един и половина на годишна база - до 3,241 милиарда евро, показва отчетът на финансовата компания.

Оперативната печалба за периода е 4,316 милиарда евро, което е с 3% по-малко от резултата за същите месеци на миналата година. Нетният приход от лихви на банката е 5,132 милиарда евро, понижил се на годишна база с 0,7%.

Общите приходи на банката за полугодието спадат с 3,4% - до 9,289 милиарда евро.

През второто UniCredit реализира ръст на чистата печалба 1,8 пъти - до 1,854 милиарда евро, което се дължи в голяма степен на продажбата на активи. Операционната печалба се намалява с 4,9% -до 2,065 милиарда евро.

Чистите приходи от лихви на бланката са 2,554 милиарда евро, понижавайки се в годишно изражение с 2,1%. Общите приходи спадат с 4,1% — до 4,521 милиарда евро.

UniCredit влоши прогнозите си за приходите през 2019 година от 19 милиарда евро на 18,7 милиарда.

"Получихме добри резултати през първото полугодие на 2019 г. на фона на тежките икономически условия", са думите в прессъобщението на банката на нейния генерален директор Жан-Пиер Мюстие.

Банковата група UniCredit оперира в 18 държави. В България е представена чрез най-голямата банка в страната - УниКредит Булбанк. За трите месеца до края на юни нетната печалба на банката в страна е €65 милиона.