Компанията "Добротич Уинд" няма да реализира проект за вятърен парк в община Ветрино в пълен размер, съобщиха от компанията. В официално обращение към общината от българското дружество мотивира решението си с: "тенденциозно отношение от страна на местната власт и организирана клеветническа кампания, потъпкваща доброто име на компания CWP, мажоритарен собственик на "Добротич Уинд" АД и международен разработчик на проекти от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) с дългогодишен опит. Изявлението е допълнено след изказвания на кмета на Община Ветрино Димитър Димитров (ГЕРБ) по време на общинските комисии вчера, 10.07.2023 г.".

Припомняме, че през септември 2022 г. стана ясно, че един от водещите инвеститори в зелена енергия в света иска да вложи 1,2 млрд. лева във вятърен парк със 74 генератора. Международната компания "CWP Global" (CWP), е реализирала едни от най-големите проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна Европа.

Компанията планираше да изгради вятърен парк от общо 74 ветрогенератора - 50 в землищата на селата Добротич, Михалич, Искър, Калоян, Изворник и Есеница в Община Вълчи дол и 24 в землищата на селата Доброплодно, Ягнило, Средно село, Ветрино и Момчилово в Община Ветрино. Районът бешe избран поради комбинацията от много добър ветрови потенциал, нисък екологичен риск и наличието на подходяща електропреносна инфраструктура.

Снимка 625902

Източник: cwp

Проектът щеше се реализира с вятърни генератори от последно поколение, използващи най-новите и модерни технологии. Планираната единична мощност на всяка турбина се очакваше да бъде до 8 МВт. След изграждането си вятърен парк "Добротич Уинд" се планираше да генерира електричество, достатъчно за захранването на 440 000 домакинства. Проектът не предвиждаше използването на европейски грантови програми, държавни субсидии или преференциална цена за произведената от него електрическа енергия.

Мораториумът

Срещу инвестиционните планове се обявиха местни земеделци, които излязоха на протести, че ще се изграждат перки върху земеделски земи. Така малката варненска община наложи мораториум върху зелената енергия.

CWP Global иска да инвестира 1,2 млрд. лева във вятърен парк със 74 супер модерни генератора край Варна

Водещ инвеститор в зелена енергия иска да вложи 1,2 млрд. лева във вятърен парк край този български град

Той ще генерира електричество, достатъчно за захранването на 440 000 домакинства

На последното заседание кметът на Ветрино Димитър Димитров изложи пред общинските съветници факти, относно дейността и финансовото състояние на"Добротич Уинд", целяща строителство на ветрогенератори в общината.

"За периода 2009-2017 г. същото това дружество не е реализирало нито един лев приход, а за 2018 и 2019 г. е декларирало, че не е осъществявало дейност. През цялото това време дружеството има един единствен служител", казва Димитров.

Отказът от инвестиция

идва след решение на Върховния административен съд (ВАС), с което на втора инстанция е потвърдена нищожността на Решение № 471 по Протокол № 38 на тридесет и осмото извънредно заседание на Общински съвет - Ветрино, проведено на 8 юли 2022 г., с което бе прието предложение за забрана за инсталиране на вятърни турбини на територията на общината.

"За съжаление, решението на съда няма как да е повод за радост. То потвърждава факта, че местната власт е принудена да работи пряко и явно против законите на България", отбелязват от компанията.

Въпреки отмяната на забраната за поставяне на вятърни турбини "Добротич Уинд" АД няма да подаде искане за промяна на общия устройствен план (ОУП) за нови вятърни генератори. Компанията планира да пренасочи всички инвестиции в социални програми към населените места, в които проектът среща подкрепа.

CWP Global ще инвестира €400 милиона за слънчева електроцентрала в Сърбия

Австралийска компания ще инвестира €400 милиона за слънчева електроцентрала в Сърбия

Изграждането трябва да започне догодина