Един от водещите инвеститори в зелена енергия в света иска да вложи 1,2 млрд. лева във вятърен парк със 74 генератора. Това става ясно от инвестиционното намерение на компанията "Добротич Уинд" АД, която е част от групата на международната компания "CWP Global" (CWP), реализирала едни от най-големите проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна Европа.

Компанията планира да изгради вятърен парк от общо 74 ветрогенератора - 50 в землищата на селата Добротич, Михалич, Искър, Калоян, Изворник и Есеница в Община Вълчи дол и 24 в землищата на селата Доброплодно, Ягнило, Средно село, Ветрино и Момчилово в Община Ветрино. Районът e избран поради комбинацията от много добър ветрови потенциал, нисък екологичен риск и наличието на подходяща електропреносна инфраструктура.

Румънски инвеститори искат да изградят най-големия вятърен парк с инвестиция от €500 милиона

Румънски инвеститори искат да изградят най-големия вятърен парк с инвестиция от €500 милиона

Северната ни съседка става все по-ключова цел за инвестиции, свързани с възобновяемата енергия

Проектът ще се реализира с вятърни генератори от последно поколение, използващи най-новите и модерни технологии. Планираната единична мощност на всяка турбина ще бъде до 8 МВт, като те са разположени по начин и на разстояние, така че да нямат негативно въздействие върху местното население, природа и земеделие. След изграждането си вятърен парк "Добротич Уинд" ще генерира електричество, достатъчно за захранването на 440 000 домакинства. Проектът не предвижда използването на европейски грантови програми, държавни субсидии или преференциална цена за произведената от него електрическа енергия.

"Вярваме, че нашето предложение ще срещне сериозна обществена подкрепа, както и отговорна позиция и съдействие на властите на местно, регионално и национално ниво. От една страна, то е в пълен синхрон с националната стратегия на Република България за развитие на ВЕИ проекти, която е заложена и във всички държавни, регионални и общински програми, предвиждайки ускорени административни процедури. Затова коректното и отговорно отношение към нашето предложение ще бъде ясен знак и за всички останали потенциални инвеститори в България.", обясняват от "Добротич Уинд" АД. 

Шотландия стартира най-големия офшорен вятърен парк в света

Шотландия стартира най-големия офшорен вятърен парк в света

Първата от 114-те турбини на Seagreen вчера влезе в действие