ДЗИ въведе новa онлайн услуга за сключване на застраховка "Каско+" в пакет със застраховка Гражданска отговорност през платформата go.dzi.bg. Това позволява значително оптимизиране на времето за сключване на застраховката, както и премахване на неудобствата с подаване на документи на хартия.

"Цялостната дигитализация в ДЗИ е един от основните приоритети, които имаме като водещ застраховател в бранша. Новата функционалност е естествено продължение на процеса по разширяване на кръга от дигитални услуги, в отговор на клиентските очаквания. Тя е част от цялостната стратегия по дигитализация на услугите на ДЗИ и развитието на уникалния банково-застрахователен модел, който KBC Group в България предлага на пазара", коментира новата услуга Коста Чолаков, изпълнителен директор на ДЗИ.

Процесът е систематизиран в поредица от удобни и лесни стъпки, като предоставя възможност за сключване на застраховка Каско+ самостоятелно или в пакет със застраховка Гражданска отговорност, което дава допълнителни опции за оптимизация на цената. След подписването на полицата, клиентът може да бъде насочен за извършване на оглед, съгласно стандартните условия на застраховката, като се предоставя връзка към адресите на местата за инспекция.

Застраховка Каско+ може да бъде сключена от всички физически и юридически лица, като на всеки клиент се предоставят разнообразни възможности, които му позволяват да реши дали и кой вариант е подходящ за неговите нужди. След сключване на застраховка Каско+ всеки потребител ще може да се възползва и от редица предимства като онлайн подаване на известие за щета и проверка на статус на щета, онлайн плащане на поредна вноска, без нужда от оглед на МПС при подновена в ДЗИ застраховка и др.

Въвеждането на системи, специално разработени за клиентските нужди, е само един аспект от непрекъснатия процес по дигитализация на услугите на ДЗИ. Онлайн платформата предлага различни възможности по сключване на застраховки, следпродажбено обслужване, разплащания и обслужване на претенции по застраховки. Потенциалните и настоящите клиенти на ДЗИ могат сами да сключат застрахователен договор или да се възползват от друга застрахователна услуга през go.dzi.bg, а за банково застрахователните клиенти, част от услугите са налични в мобилната апликация на ОББ, част от КВС Group.