БФБ-София отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2015 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година е 60 047, като оборотът на БФБ-София възлиза на 410 779 043 лв.

За инвестиционен посредник сключил най-много сделки на БФБ–София през 2015 г.:

1-во място: Карол АД

2-ро място: Елана Трейдинг АД

3-то място: БенчМарк Финанс АД

За инвестиционен посредник реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2015 г.:

1-во място: Евро - Финанс АД

2-ро място: Първа Финансова Брокерска Къща ООД

3-то място: Елана Трейдинг АД

В категорията „Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през 2015 г.” бяха отличени Елана Трейдинг АД и Карол АД.

Сирма Груп Холдинг АД – получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.