Потенциалът на фотоволтаичните централи вече е видим за все по-голяма голяма част от българските предприемачи. Те осъзнават, че енергията, генерирана от слънцето, е устойчива и конкурентна от гледна точка на разходите. Затова е съвсем логично, че пазарът на децентрализирани фотоволтаични системи в България започва да се разраства. Забележително е, че този процес се случва независимо от липсата на ясна и последователна политическа и нормативна рамка и въпреки наличието на все още много административни и данъчни пречки.

България е на прага на дългосрочна трансформация на енергийната си система до 2050 година. Сред основните фактори за това са бързо спадащите разходи на инсталациите, използващи възобновяеми източници на енергия (ВЕИ), трайното покачване на цените на електроенергията, нуждата да се намали енергийният и въглероден интензитет на икономиката и пазарни сили, действащи отдолу нагоре.

Снимка 593160

В допълнение, Директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED II) заедно с Европейския зелен пакт дават тласък за коренно преосмисляне на инвестициите в енергетиката в целия ЕС. Страната ни не прави изключение, а напротив - сега е моментът да се възползва от тази нова ниша.

Източник на реални приходи

Резкият скок в цената на електроенергията от конвенционални източници през последните месеци в резултат на настоящата геополитическа обстановка и ефектът ѝ върху цената на горивата и енергийните ресурси, мотивира все по-голяма голяма част от хората и най-вече представителите на бизнеса да търсят алтернативи за енергийните си потребности. В отговор на това се наблюдава засилен интерес към възможностите на фотоволтаичните системи.

По последни данни енергията, генерирана от фотоволтаични централи, вече е конкурентна на цената на електричеството за промишлеността. Така, през 2022 година вече е възможно да се изгради соларна система за собствено потребление и инвестицията да се възвърне в рамките на 4,5 до 8 години (под формата на намалени сметки за електроенергия). Друг вариант е "продажбата на електричество". Всичко това привлича хората на бизнеса, включително малките инвеститори.

Снимка 593161

Фотоволтаиците са добра инвестиционна възможност:

   1. Ниски цени на технологията, използвана при соларната система

   2. Висока ефективност на фотоволтаичните панели

   3. Преференциални цени за изкупуване на електрически ток, произведен от фотоволтаици

   4. Опростена процедура за свързване към мрежата

Фотоволтаичният парк е вид слънчева електроцентрала, която произвежда електрическа енергия с помощта на слънчеви панели, изградени от фотоволтаични клетки (слънчеви батерии). Фотоволтаичните модули могат да се произвеждат на едро, което води и до икономия от мащаба.

Снимка 593162

Основни параметри и предимства на продукта:

- Размер на кредита - до 782 000 лева

- Широк обхват на целта- финансиране на ФЕЦ с мощност до 500 kWp, в следните целеви направления:

   1. За собствено потребление и продажба на излишъка от произведената електрическа енергия

   2. За продажба на произведената електрическата енергия

   3. За собствено потребление

   4. Дълъг срок на изплащане - до 120 месеца, с възможност за гратисен период от 9 месеца

   5. Висок процент на финансиране - до 90%, а при наличие на евросубсидия - до 100%

   6. Гъвкавост при обезпеченията

   7. За кредити до 150 000 лева, само със обезпечение залог на ФЕЦ и гаранционен инструмент

   8. Преференциални лихвени нива

Снимка 593163

Защо кредитът е подходящ за малки инвеститори?

Един от големите въпроси за бизнеса тези дни е откъде и как да си осигури финансиране за такива проекти. Всеки малък инвеститор би могъл да прояви интерес в изграждането на фотоволтаична централа. Със сигурност тя би обезпечила изцяло или поне частично нуждата му от електроенергия, а продавайки част от нея, ще му генерира постоянни приходи. Освен това, фотоволтаичната централа е от полза и във всеки един случай, където има консумация на промишлен ток, предвид нестабилните цени и непредвидимостта на пазара на електроенергия.

Снимка 593164

Слънчевата енергия е не само по-чиста и не вреди на околната среда, но и е достъпен източник, чиято цена е наистина ниска. Условията за добив на слънчева електроенергия в България са над средните за Европа, което е допълнителен стимул.

Изграждането на фотоволтаична централа предоставя на клиентите възможност да намалят своя въглероден отпечатък, като същевременно инвестират в решение, предоставящо прогнозируеми разходи за електроенергия и предвидимо производство за години напред. А какво по-хубаво от това.

Снимка 593165