Комисията за защита на конкуренцията глоби с над 100 хил. две русенски кабеларки, служили си с непозволена реклама в района на град Троян.

Според проучването на комисията между август и септември миналата година дружествата „Нетуоркс-България" ООД и „Норделинк-България" ООД, предлагащи съвместно услугите кабелна телевизия и интернет под търговското наименование „Нетуъркс ТВ", са разпространявали брошури, съдържащи надписите „Не преподписвайте „на сляпо" договора с досегашния ви доставчик!" и „За да не бъдете прецакани КОФТИ СПРИНТирайте към офиса на НЕТУОРКС!".

Брошурите, съдържащи тези призиви, са разпространявани на публични места на територията на гр. Троян, а целта на словосъчетанието „КОФТИ СПРИНТ" е била да препрати мисълта на клиентите към местната кабеларка „Оптиспринт".

Съобразно установените факти КЗК реши, че въпросната реклама цели да внуши впечатлението, че предоставените от „Оптиспринт" услуги са измамни и некачествени, което по смисъла на чл. 30 от ЗЗК представлява нелоялна търговска практика.

Така двете русенски дружества ще трябва да платят глоба в размер на 1% от нетните приходи от продажби за предходната финансова 2013 г., равняващи се съответно на 94 820 лв. за „Нетуоркс-България" ООД и 10 270 лв. за „Норделинк-България" ООД. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.