Едно от най-големите дружества на българската фондова борда - "Химимпорт" АД, ще раздаде над 21 милиона лева под формата на дивидент на своите акционери. Това става ясно от материалите за предстоящото общо събрание на 27 юни 2017 г.

Акционерите на компанията ще получат по 0,054 лева за всяка обикновена акция, което е с 20% повече от миналогодишния дивидент. Така общата раздадена сума ще бъде точно 12 940 898 лева.

Химимпорт изкара Българска фондова борса в зелено

Една компания успя да изстреля нагоре цялата Българска фондова борса

Новината за разпределяне на дивидент вдигна оптимизма на БФБ

По-висок дивидент "Химимпорт" АД ще изплати на притежателите на привилегировани акции - по 0,0921 лева. Сумата, отделена за тях, е в размер на 8 175 778 лева. Така общият дивидент, който дружеството ще раздаде на акционерите си, достига 21 116 676 лева.

Остатъкът от положителния финансов резултат на дружеството за 2016 година, който е в размер на 33 747 554 лева, ще бъде отнесен като неразпределена печалба.