Приходите от нощувки през юни достигат 188 милиона лева, или с 14.9% повече в сравнение със същи месец на 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 16.4%, така и от български граждани - с 8.2%, показват данните на Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни е 3,889 милиона, или с 8.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение на нощувките (с 10.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През юни хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 67% от общия брой нощувки на чужди граждани и 28.1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.6% от нощувките на чужди граждани и 29.6% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.4 и 42.3%.

Броят на пренощувалите лица през отчетния месец се увеличава с 9.8% в сравнение със същия юни 2016 г. и достига 926,9 хиляди. Регистрираното увеличение е 14.3% при чужденците и 3.4% при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни са 363.9 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 563 хил., като 67.9% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 5.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2017 г. е 45.2%, като се увеличава с 0.4 процентни пункта в сравнение с юни 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 60.7%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 40.4%, и с 1 и 2 звезди - 26.5%.

През юни 2017 г. в страната са функционирали 2 771 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 129.1 хил., а на леглата - 294.9 хиляди. В сравнение с юни 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.5%, а на леглата в тях - с 5.5%.