Приходите от нощувки през юни достигат 200.3 млн. лв., или с 6.5% повече в сравнение със същия месец през 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - със 7.2%, така и от чужди граждани - с 6.4%, показват данните на Националния статистически институт.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 47.7%, като се увеличава с 2.5 процентни пункта в сравнение с юни миналата година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 62.9%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 45.2%, и с 1 и 2 звезди - 26.8%.

Общият брой на нощувките през юни 4 064.4 хил., или с 4.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 9.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През юни в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 66% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 24.9% от нощувките на чужди граждани и 30.2% - на българи.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юни се увеличава с 6.7% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 988.8 хил., като е регистрирано увеличение с 6.9% при българите и с 6.5% при чужденците. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2018 г., са 389.1 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки. Чуждите граждани са 599.8 хил., като 67.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.2 нощувки.

През юни 2018 г. в страната са функционирали 2 890 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 130.1 хил., а на леглата - 290.0 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.3%, а леглата в тях намаляват с 1.7%.