Коронавирусната пандемия, която замрази международните пътувания, семинарите и конфенрециите, оказва значително влияние върху приходите на хотелската индустрия, която е сред най-пострадалите.

През първите три месеца на годината приходите на "София хотел Балкан" АД, която притежава едноименния хотел в столицата, както и "Метропол Палас" в Сърбия, намаляват с малко над 22% до близо 5 млн. лв., сочи отчетът на дружеството.

В резултат компанията отчита оперативна загуба от 547 хил. лв., при печалба от 159 хил. за същия период на миналата година. Нетният резултат пък е загуба от 1,53 млн. лв., при загуба от 776 хил. лв. за предходния период.

В отчета от компанията пишат, че резултатът се дължи основно на пандемията. И макар че не дават точна прогноза за щетите, които бизнесът ще понесе заради забраните, от групата казват, че те ще доведат до "огромен спад на броя на гостите на хотела за периода на извънредното положение ".

Компанията сочи още, че негативният резултат се дължи и на промените във валутния курс на сръбския динар спрямо евро валутата. "Друго негативно влияние върху приходите от дейността оказа и разширяващото се влияние на конкуренцията в сегмента на пет-звездните хотели в София. Фактор, оказващ влияние, е и бързото навлизане на нови четири звездни хотели, които привличат част от клиентите".

С цел минимизиране на този риск управлението на групата работи в посока на разширяване на пазарния дял и разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт, се сочи още в отчета.