До дни ББР ще обяви и собствена програма за директно кредитиране на микро фирмите - при значително облекчени условия, заяви пред в-к "24 часа" главният изпълнителен директор Стоян Мавродиев.

"Банката има възможност да ползва още средствата по кредитната линия, която преди година подписахме с Китайската банка за развитие за €1,5 млрд. От нея €1 млрд. са все още неизползвани, като по тази сума сме в напреднала процедура за усвояване", посочи той.

Преди седмица е договорено и ново споразумение за €75 млн. с европейското подразделение на още една китайска банка - ICBC, най-голямата финансова институция по размер на активите в света.

Мавродиев посочи още, че процедурите по увеличаване на капитала на банката са напреднал етап. Както стана ясно, ББР ще създаде портфейлна гаранционна схема на стойност 500 милиона лева, която ще може да гарантира кредитни портфейли за около 2,5 милиарда лева в търговските банки. "Така ние ще дадем инструмент на банките, с който те на свой ред да дадат глътка въздух на най-засегнатите от кризата бизнеси: фирмите от секторите на търговията, услугите, в това число транспорт, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, логистика, експортни компании", каза Мавродиев.

Втората мярка, обявена от правителството, е насочена към краткосрочно финансиране за хора, заети също в тези най-тежко засегнати сектори. ББР отново ще е в ролята на гарант на търговските банки, които имат възможност да отпускат по определен механизъм малки, безлихвени кредити на физически лица до 1500 лева.

Според Мавродиев, прекият ефект от двете мерки да бъде на стойност над 2% от БВП. "Разбира се, тук не говорим толкова за ръст на икономиката, колкото за компенсиране на потенциален спад, който би се реализирал при липсата на мерките на правителството и намесата на Българската банка за развитие", посочи той.

И допълни: "При по-оптимистичните сценарии вероятно може да се изчисли и мултипликаторен ефект, който да повиши оценката от 2,5%. Но нека бъдем консервативни в очакванията си, така че ако ефектът е по-голям от тях, това да бъде добра новина".