Милчо Ламбрев, генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура" пред money.bg

Г-Ламбрев, как НКЖИ изпълнява поставените си задачи за 2014 г. до този момент?

В НКЖИ в края на всяка година се извършва планирането за следващата година, което ние стриктно спазваме. Програмата се нарича титулен списък и за нас тя е закон.

За тази година си поставихме като цел, всичките 105 млн. лв., които държавата дава като капиталов трансфер, да бъдат изразходвани на най-точното място с цел да не се допускат аварии.

Ние заложихме да се извършат ремонти по втора железопътна линия, която е от София до Мездра. Едната отсечка от нашия проект е завършена (Илиянци-Курило), а другата е Своге-Бов, която до края на годината трябва да е готова. Наскоро направихме едно контролно пътуване по отсечката с министър Данаил Папазов, който имаше възможност да се убеди в това, с колко е намалено времепътуването по трасето след ремонтите.

Другата цел е да довършим започнатите ремонти по четвърта железопътна линия пресичаща стара планина. Това са отсечките Плачковци - Кръстец(заедно с гарата в Кръстец), и Кръстец - Радунци. Линията там е прекъсната, работи се усилено и сме убедени, че там работата ще бъде приключена в съответните срокове. В момента чакаме приемателна комисия и акт 16 за друга отсечка - Юнак - Величков.

По отношение на електроснабдяването, работим по осъществяването на проект за инсталация на 10 динамични компенсатори, които в бъдеще ще направят голяма икономия от електрическата енергия, която ние ползваме. Става въпрос за икономии в размер на до 15 процента. Освен това на този етап сме в договорни отношение за ремонт на три тягови подстанции, които не са ремонтирани дълги години - в Мездра, Бов и г. Завет.

Другата насока, в която работим, е да модернизираме връзките и инфраструктурата за сигнализация и комуникация, както и да направим повече автоматични прелези.
Работим и за изграждане на оптична кабелна мрежа в отсечките Перник-разменна - Перник Разпределителна и по трасето Провадия - Синдел - Варна. Желанието ни е в най-скоро време да направим оптични пръстени, които да можем да ползваме за по-добра комуникация между нашите служби.

Ще имаме възможност да отдаваме на заинтересовани комуникационни и интернет компании.

Кога се очаква да започнете предоставяне на достъп на телекомуникационни компании?

И сега при нас идват фирми, които се занимават с телекомуникация и търсят възможност за съвместно ползване на съобщителната ни мрежа. На този етап ние не сме подготвени, защото имаме само отделни отсечки с оптична свързаност. Но до 3 години очаквам да имаме поне два оптични пръстена и да можем да осъществяваме и този вид услуга.

На какъв етап са отсечките, строени с европейски средства?

Проектът, за който предстои скорошно приключване, е трасето от Михайлово - Бургас. Както знаете, ние там работим по възстановяването на проектните скорости от 130 км/ч, а на някои места ще бъде възможно движението със 160 км/ч. Надяваме се тази година да приключим с основните дейности по този проект и да пуснем движението, а за другата година да останат довършителни работи.

На този етап проектът е готов на 80 процента, но по всичко личи, че поставените в договора срокове няма да се спазят и се предвижда да наложим неустойки на изпълнителите при доказана тяхна вина.

Поради факта, че можем да ползваме средства и през 2015 г. за този проект няма опасност да ги загубим.

Изпълнението на проекта Пловдив-Свиленград-турска и гръцка граница е на изпълнение от 50 процента. Линията до Димитровград е изпълнена и е приета за експлоатация, както и от Свиленград до турската граница. Остава трасето Димитровград-Харманли-Свиленград.

Тази година започна фактическото изпълнение на ремонтните дейности по линията Септември - Пловдив, като фактическото изпълнение към момента е 15 процента. Отсечката е разделена на три лота и по трите се работи, като се надяваме до 2015 да приключат работите.

В момента по европейските програми се работи по гарите Централна гара София и Пазарджик.

Наскоро сключихме и договор за изграждане на интермодален терминал (бел.ред. - пресечна точка на различни видове товарен транспорт) в Пловдив.

Какво се прави за проектирането на новия програмен период 2014-2020?

По Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" сме заложили доста обекти от национално значение. Това е рехабилитация на отсечката Русе - Варна, удвояването на линията Карнобат-Синдел и ремонт на ЖП отсечката от Пловдив до г. Михайлово, което не беше заложено в първия програмен период.

Очакваме апликационните форми на тези проекти да бъдат одобрени.
Използваме и още една възможност за финансиране по механизма „Свързана Европа", където проектите за изграждане са София - Драгоман и модернизация на жп участъка Видин - Медковец.

Подписан ли е вече колективния трудов договор в компанията и какви са измененията спрямо досега действащия?

Преговорите по новия договор започнаха в началото на 2014 г. Много тежки преговори водихме със синдикатите, но в края на месец май успяхме да постигнем съгласие. Постигнаха се едни не лоши резултати предвид това, че финансовото състояние ни позволява да завишим малко заплатите на нашите служители.

Уговорката, която постигнахме, е от 1 април да увеличим възнагражденията на експлоатационния персонал с 2 процента. От 1 юни заплатите се завишават с още 3 процента, като в началото на 2015 г. ще има увеличение с още 2 процента. Така от 1 януари 2015 г. работещите в НКЖИ ще получават със 7-8% по-високи доходи спрямо началото на тази година.

Бе договорено и по-високо заплащане на нощния и извънреден труд. В социалната политика завишихме полагащите се отпуски при определени събития. Дадохме възможност на хора, които не искат да ползват половината от отпуската си, да получават 200 лв. вместо досегашните 150 лв.

Предвижда ли се някаква оптимизация на персонала?

В момента започват разговори с БДЖ, за да се установи кои от ЖП линиите са губещи, кои от гарите не функционират и т.н. Предполагам, че до септември месец ще имаме ясна посока накъде ще вървят нещата.

След като приключи работата по проектите с европейско финансиране, съм разпоредил да се изготви методика за аутсорснем (да дадем на друга компания - б.р.) поддържането на железния път.

В края на миналия месец бе даден старт на нов проект за управление на ресурсите в компанията ?

Този проект с осъществява с помощта на ЕС и идеята е максимално да компютъризираме всякакъв вид информация, която има, за да можем да бъдем по-мобилни и оперативни. След изпълнението му ще знаем къде какво има като ресурс - било то като материали, резервни части, съоръжения, хора. Така няма да се разходват средства, които може да се спестят, ако по инвентаризация се окаже че разполагаме със съответните наличности.