За 2016 г. основният индекс на Българска фондова борса добави 28%, като диапазонът на поскъпването на акциите от индекса през годината беше от 7% до 73%. Ръстът на SOFIX за 2016 г. го нареди на трето място в Европа след руската и белгийската борса.

От началото на 2017 г. българската борса расте с около 7% и привлича нови инвестиции на фона на ниските лихви по депозитите.

"Дивидентите ще останат решаващ фактор за инвеститорите в български акции. Редовният годишен доход е допълнителен плюс към потенциала да се направят печалби от растящия български пазар" - отбелязва Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг.

С всяка година се увеличават компаниите, разпределящи дивиденти, като за 2016 г. над 150 млн. лв. са раздадени на инвеститорите от печалбите им, а средният доход от дивиденти на акция е бил 4%.

За последните 5 години средногодишният доход от дивидент е близо 5% на база статистиката от топ 20 на дивидентните компании. "Движението на парите от банките към борсата ще продължи, като появяващата се инфлация по-късно през годината ще съдейства за ускоряване на растежа на фондовия пазар" - отбелязва Цачев в годишните прогнози на инвестиционния посредник.

"Ден за акции"

За трета поредна година Българска фондова борса (БФБ) и Централен депозитар в партньорство с инвестиционни посредници, организират "Ден за акции" на 16 март, за да дадат възможност на повече хора да опознаят капиталовия пазар и да разберат какво представляват акциите като инвестиция.

В Деня за акции всички индивидуални инвеститори ще могат да купуват и продават акции на основен пазар на Българска фондова борса, без да плащат такси към институциите и комисиони към посредниците. В рамките на борсовата сесия на 16 март всички поръчки на физически лица до 2000 лв. ще бъдат безплатни, като възможността се предлага само до 15 изпълнени поръчки на един инвеститор.

Какво представлява да си акционер в компания?

Притежанието дори на 1 акция прави акционерът съсобственик в компанията, защото той има някакъв дял от капитала й. Акционерите имат право да гласуват в общо събрание и да получават дивиденти, когато компанията реши да разпределя печалба. Притежанието на акции не задължава акционера с дълговете на компанията. Единствената загуба за инвеститора в краен случай може да бъде сумата, вложена като инвестиция в покупката на акциите.

Акционерите могат да спечелят редовен годишен доход от дивиденти при наличие на дивидентна политика и ако продадат акциите си на по-висока цена, отколкото са ги купили (капиталова печалба).

Печалбите от акции на Българска фондова борса са освободени от данъци. Данък доход от дивидент е 5%, като той се удържа при източника и инвеститорът получава чиста сума.