Приходите от нощувки през септември. достигат 146 млн. лева., или с 28.8% повече в сравнение със същия месец на 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 28.9%, така и от български - с 28.6%, показват данните на Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2016 г., е 3 073.6 хил., или с 27.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 33.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През септември 2016 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 70.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 32.8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.4% от нощувките на чужди граждани и 29.7% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 37.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2016 г. се увеличават с 23.7% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 783.6 хиляди. От всички пренощували лица 46.9% са българи, като по-голямата част от тях (67.1%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 415.8 хил., като 69.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2016 г. е 39.2%, като се увеличава с 5.8 процентни пункта в сравнение със септември 2015 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 53.1%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 35.6%, и с 1 и 2 звезди - 21.3%.

През септември 2016 г. в страната са функционирали 2 725 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 124.4 хил., а на леглата - 278.4 хиляди. В сравнение със септември 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях - с 5.1%.