Ново свиване на промишленото производство и на строителната продукция в България при слабо нарастване на търговията на дребно, отчитат публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

Промишленост

Индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладени данни, се понижава през декември с 1,8% спрямо ноември, когато се сви с 1,3%, отбелязвайки по този начин спад за втори пореден месец.

На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство се понижава през декември с 1,5% след понижение с 0,2% през ноември, отбелязвайки най-солиден спад от юни 2019 година насам.

По-съществено понижение през декември - с 2,3% спрямо предходния месец отчита преработващата промишленост, докато производството в добивната промишленост нараства с 4,1%, а разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,4 на сто.

Спрямо декември 2018-а година производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се понижава с 9,3%, а в преработващата промишленост - с 0,1%, докато производството в добивната промишленост нараства с 4,6 на сто.

Строителство

Според данните на НСИ продукцията в сектор "Строителство" се понижава през декември с 0,7% спрямо ноември, когато се сви с цели 1,7% и след понижение с 0,6% през октомври. Продукцията от гражданското и инженерно строителство се увеличава с 0,3%, но има спад с 1,4% в сградното строителство.

Строителната продукция през декември се свива с 0,7% на годишна база след растеж с 1,3% през ноември, като сградното строителство се понижава 0,3%, а гражданското и инженерното строителство - с 1,3 на сто. Това представлява първо понижаване на строителното производство от ноември 2018-а година насам.

Търговия на дребно

Оборотът в сектор "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" през декември м.г. се увеличава с 0,7% след растеж с 1,3% през ноември, запазвайки позитивната тенденция от тази есен насам.

На годишна база растежът на търговския оборот се ускори през декември до 5,4% от 2,5% месец по-рано, информира НСИ.

Днешните данни на националната статистика сигнализират за известно отслабване на икономическата активност в страната. Но като цяло може да ес очаква относително стабилен растеж на българския БВП през четвъртото тримесечие на 2019-а след ръст от 0,8% на тримесечна и с 3,7% на годишна база през юли - септември.