Напишете името си или това на Вашия бизнес в интернет. Какво се появява? Доволни ли сте? Резултатите, които вие виждате, са и тези, които всички останали могат да открият за Вас. Това всъщност е и Вашата онлайн репутация. Как да я управлявате успешно чрез иновациите в дигиталния маркетинг споделя управителят на ORM.BG - първата дигитална агенция в България, Калин Василев, който е и председател на Българската Асоциация за Дигитален Маркетинг.

Какво представлява управление на онлайн репутацията?

В днешно време, когато всички се допитват за мнение за продукти и услуги в търсачките, не можем да си позволим да имаме негативен имидж в онлайн пространството. Отрицателни мнения може да се появят за даден бранд, бизнес или личност, вследствие на конкуренция или вътрешна криза. Личната репутация на ръководните кадри на бизнеса също е от значение за това как продуктите ще бъдат възприети от хората. Именно тук важна роля играе управлението на онлайн репутацията. Това е процес на наблюдение и познания как да избегнем и да преборим отрицателните явления чрез иновативни методи и комуникационни канали. На база опита ми досега мога да кажа, че се наблюдава липса на превантивно мислене в тази посока у клиентите. Повечето от тях търсят помощ, след като имиджът им вече е пострадал. По-лесно е, когато репутацията се поддържа и има ресурс, защото ако се появи криза, може да се контролира и неутрализира бързо.

Какви средства включва процесът на управление на онлайн репутацията?

Управлението на онлайн репутацията използва комплекс от работещи решения за конструиране на положителен имидж в дигиталния свят. Прави се анализ на текущото състояние на онлайн присъствието на бранда и личността. След това се изготвя цялостна стратегия за засилване на положителната онлайн репутация, която е индивидуална и отговаря на нуждите на клиентите. Използват се способите на дигиталния маркетинг като част от тях са интеграция на най-добрите SEO техники, правилно използване на социални мрежи и канали, съобразени с целевата таргет група и правилна комуникация. За предпочитане е дигиталните агенции, които предлагат услугата, да разполагат с пълен набор от специалисти, които да се грижат за фирмените или персоналните потребности на всеки бранд или личност. Така клиентите ще се сдобият с разпознаваем имидж и визия, чрез които са по-успешни и по-търсени сред потребителите.

Кои са тенденциите в пазара на дигиталния маркетинга, които наистина отчитат висока ангажираност сред потребителите?

Не може да говорим за възникване на съвсем нови тенденции, тъй като през последните години се утвърдиха механизми с доказани резултати. На база натрупания опит до момента определено мога да кажа, че има повишаване на инвестициите в рекламния пазар в интернет спрямо предходната година. Най-предпочитани си остават дисплейните реклами, които подтикват потребителя към някакво действие, било то покупка или ангажиране. Забелязва се и засилване на видео рекламата като начин за представяне на продукти и идеи. Същите високи резултати продължават да поддържат и рекламите в търсачките, показващи най-напред сайта на съответния бранд или личност. Един от задължителните елементи в която и да е онлайн кампания, което винаги прилагаме в работата си, е наличието на респонсив дизайн. Поради факта, че осигурява достъп на всички към конкретната платформа, той вече значително измества десктоп версиите. От началото на 2019 можем да отбележим, че трафика към уеб сайтове от мобилни устройсва на промоционални кампании надминава 50%.

Пандемията се отрази върху всички аспекти от живота ни. Какви са Вашите наблюдения за отпечатък ѝ върху брандовете и в частност върху дигиталния маркетинг?

Пандемията показа, че всеки един бизнес и личност трябва да присъстват онлайн. Това е не просто имиджово представяне, но и начин да се достигне по-голяма аудитория, за да се запази дейността. Все пак всеки използва интернет за препоръки, мнения, отзиви, и ако не фигурираш там, значи не съществуваш. Определено извънредното положение повлия и върху начина на случване на самите дигитални кампании. За да оптимизират максимално работата си и да намалят разходите, някои брандове предпочетоха да спрат настоящите си кампании и да редуцират бюджета за тях. Те не се отказаха от дигитално присъствие, а просто се наложи много бързо заедно да измислим нова стратегия, която да отговаря на ситуацията. Нашата работа е основно свързана с действия в кризисни ситуации и за нас това бе предизвикателство, с което смятам се справяме успешно.

Какво ни очаква занапред в развитието на онлайн сферата?

Няма как да гарантирам напълно, но очаквам все повече да се обърне внимание на дигитализацията, видео маркетинга и гласовите търсачки. Несъмнено тези явления ще променят начина на оптимизиране и на управление на онлайн репутацията. Все пак от тренда няма да излязат универсалните фактори за дигитален успех като уникално съдържание, добра визия и постоянна адекватна комуникация с потребителите. Успее ли да се намери перфектният баланс между всички тези специфики, няма как да ни очаква нещо по-различно от отлична онлайн репутация.