Въпреки че бяхме свидетели на приличен край на второто тримесечие на годината по отношение на производството в еврозоната, новите данни, публикувани в европейските медии, потвърждават, че промишленото производство през юли в най-добрия случай е било непроменено и е вероятно да намалее.

Производството на капиталови стоки отбелязва голям спад, като това на дълготрайни потребителски стоки също е намаляло. Същото важи и за междинните стоки. Производството на нетрайни потребителски стоки частично обръща големия спад, наблюдаван през юни.

Fitch: Еврозоната вероятно ще навлезе в рецесия през второто полугодие

Fitch: Еврозоната вероятно ще навлезе в рецесия през второто полугодие

Основна причина за това са високите цени на газа

По-големите страни като Германия, Испания и Франция отчитат значителен спад на производството през юли. Италия и Нидерландия отбелязват скромно подобрение в началото на третото тримесечие, но то е едва доловимо.

За следващите месеци перспективите остават относително мрачни, твърдят експертите. Енергийната криза започна да води до съкращения на производството в еврозоната за най-интензивните производители на газ, остават и проблемите с веригата за доставки.

Търсенето на стоки също отслабва. Бизнесът в Европа вече съобщи, че новите поръчки са се забавили отново през август, което означава, че липсите се увеличават, а натрупаната работа намалява.

За жалост, всичко това предполага скромни производствени очаквания за втората половина на годината.

Германия отстъпи лидерството в износа на индустриално оборудване

Германия отстъпи лидерството в износа на индустриално оборудване

Китай произвежда такава продукция колкото САЩ, Германия, Япония и Италия, взети заедно