Надеждите за стабилизиране на пазара в ЕС и формирането на ценовото дъно намаляват след драстичното понижение на котировките в германските кланици. Там средната цена на база франко ферма се срина от  1,256 евро до 1,186 евро за кг кланично тегло (без ДДС).

Последва верижна реакция на пазарите в Холандия, Дания, Белгия, Великобритания, Испания и др., където котировките „купува” в рамките на изминалите седем дни се понижиха с 2-4 евроцента за кг кланично тегло. От страните основни производителки на свинско месо в ЕС стабилно развитие демонстрираха само Франция и Италия, коментира SINOR.bg.

В доклада на Департамента за външните пазари към Министерството на земеделието на САЩ, публикуван в края на февруари се изтъква, че производството на свинско месо в ЕС през 2015 г.  се оказа по-голямо отколкото се очакваше само преди няколко месеца. Според актуализираните данни през 2015 г. в държавите членки на ЕС бяха произведени 23,35 млн.т свинско месо, в сравнение с 23,00 млн.т очаквани по-рано и 22,54 млн.т  през 2014 г.

Прогнозата за производството на свинско месо в ЕС през 2016 г. също е коригирана нагоре – от 22,90 млн. т на 23,24 млн. тона.  От посочените данни се вижда, че водещите анализатори очакват минимален спад в сравнение с  „изобилното” производство през миналата година, което при ограничено вътрешно потребление е обективна предпоставка за запазване на ниските изкупни цени. 

Надеждите за стабилизиране на пазара се свързват преди всичко с активизиране на износа, най-вече за Китай. Предварителните прогнози за развитието на експорта на свинско месо от ЕС през 2016 г. са благоприятни – 2,50 млн.т, в сравнение с 2,40 млн.т – 2015 г. и 2,16 млн.т – 2014 година.