Българският търговец на лекарства Софарма Трейдинг съобщи, че консолидираната му нетна печалба е нараснала до 10 милиона лева през първото тримесечие на 2022 г. от 4,6 милиона лева през същия период на 2021 г. в резултат на увеличение на приходите.

Общите приходи на Софарма Трейдинг за трите месеца до края на март възлизат на 366,6 млн. лв. срещу 325,6 млн. лв. през първото тримесечие на миналата година, се посочва в междинния финансов отчет на компанията, цитиран от SeeNews.

Венцислав Маринов е новият изпълнителен директор на "Софарма Трейдинг"

Венцислав Маринов е новият изпълнителен директор на "Софарма Трейдинг"

Той е част от ръководството на компанията от самото ѝ създаване

Продажбите на продукти в аптечната мрежа на компанията формират 67,6% от общите продажби на компанията от 364,3 млн. лв. през разглеждания период, докато продажбите за болници са 21,85%.

Софарма Трейдинг държи 21,9% пазарен дял от българския фармацевтичен пазар през първите три месеца на 2022 г., включително 19,40% дял в аптечния сегмент и 29,75% в болничния сегмент.

Разходите на компанията нараснаха с близо 11% до 353,5 млн. лв. през първото тримесечие, като себестойността на продадените стоки се увеличи до 319,4 млн. лв. от 286,2 млн. лв. за съответния период на 2021 г.

"Софарма" добавя над 100 аптеки към веригата си SОpharmacy

"Софарма" добавя над 100 аптеки към веригата си SОpharmacy

Така веригата ще управлява общо 209 обекта в 46 града у нас

Софарма Трейдинг е звено на българския производител на лекарства Софарма, който притежава дял от 81,34% в компанията в края на март.