Vitol, които са най-големият независим търговец на петрол, отбелязват спад на нетната печалба през първото тримесечие на годината, предаде Oilprice. Причината е сривът на цените на суровината и забавянето на икономиката на Китай, който е най-големият вносител на суровината.

От друга страна, заради икономическия растеж през 2019 г., прогнозата на компанията е била за продължаващ растеж на петрола през тази. Затова от януари компанията е увеличила петролните си запаси, за да е готова да го посрещне. Това също е натежало много на доходността на компанията.

Спадът на икономиката обаче доведе до отказ на купувачите да получават петрол, особено през март, последният месец от тримесечието. А свиването на търсенето е довело и до загуби от позициите на компанията на борсата.

Goldman Sachs прогнозира 20% спад на цените на петрола

Goldman Sachs прогнозира 20% спад на цените на петрола

Запасите остават високи, а възстановяването на търсенето - неясно

Печалбата на компанията е достигнала 180 млн. долара през тази година в сравнение със 600 млн. долара през същия период на миналата година. През тази година тя е търгувала със средно около 7 млн. барела петрол дневно.

Вероятно загубата на компанията за второто тримесечие ще е понижена спрямо първото, след като още през март тя започна да прогнозира свиване на търсенето от около 20 млн. барела дневно за април и май. Затова и компанията нае много големи танкери, с които да складира петрол в отрито море.