Приходите на германския автомобилен производител Volkswagen AG (VW) през първото тримесечие на 2022 г. нарастват с по-малко от процент и възлизат на 62,74 млрд. евро спрямо 62,38 млрд. евро за същия период на миналата година.

Според прессъобщение на компанията коригираната оперативна печалба се е увеличила 1,8 пъти до 8,45 милиарда евро от 4,81 милиарда евро за първото тримесечие година по-рано.

Печалбата след данъци за периода януари - март т.г. е скочила 2 пъти - до 6,72 милиарда евро спрямо 3,41 милиарда евро през първото тримесечие на миналата година.

Междувременно глобалните продажби на автомобили от германския концерн през посочения тримесечен период са спаднали с 21,9% до 1,898 милиона превозни средства.

През 2022 г. компанията все още очаква ръст на приходите от 8-13% спрямо 2021 г. и очаква оперативният марж на продажбите да бъде в диапазона от 7% до 8,5%.

Пазарната капитализация на Volkswagen AG от началото на годината се е понижила с 20% и възлиза на 90,56 милиарда евро.