Чистата печалба на германския автомобилен концерн Volkswagen AG през третото тримесечие на 2018 г. се увеличава 2,7 пъти - до 2,67 млрд. евро в сравнение с 990 млн. евро за същия периода на миналата година. Показателят скача главно заради ниската база за сравнение - през юли-септември 2017-а компанията имаше значителни разходи, свързани с т.нар. "дизелгейт".

Приходите за периода се повишават от 55 млрд. до 55,2 милиарда евро, се посочва в прессъобщението на Volkswagen. Анализаторите очакваха приходи на ниво 55,57 млрд. евро. Операционната печалба е нараснала с 57,6% - от 1,72 млрд. до 2,71 млрд. евро.

Търговските конфликти между САЩ и Китай, наред с някои и други фактори, влошиха доверието на бизнеса и потребителите и предизвикаха съществено понижение на търсенето през тримесечието, отчитат от компанията.

От Volkswagen отбелязаха и това, че новите стандарти за тестване на отработените газове в ЕС също така са оказали негативно влияние върху продажбите. А допълнителните разходи на компанията, свързани с тези стандарти, са достигнали 2,4 млрд. евро за деветте месеца на тази година.

През третото тримесечие Volkswagen е реализирал на пазара 2,6 млн. автомобила, което е с 3% по-малко от постигнатото през същия период на миналата година.

Volkswagen потвърди прогнозите си за 2018-а, съгласно предвиждат ръст на приходите от 5 на сто при умерено повишаване на продажбите на фона на сложните пазарни условия.