На 9 май пенсионно-осигурителна компания "Доверие" чества своята 30-та годишнина. От създаването си, през 1994 година, дружеството се утвърди като един от пионерите в частното пенсионно осигуряване, като към настоящия момент е предпочитан избор за почти 1 млн. и 250 хил. клиенти и управлява нетни активи за над 5,6 млрд. лв.*

За последните три десетилетия компанията се превърна в символ на стабилност, прозрачност, иновации и добро обслужване на своите клиенти.

pr е единственото пенсионноосигурително дружество в България, което, за трета поредна година, увеличи всички пожизнени и разсрочени пенсионни плащания на своите клиенти и то с процент по-висок от годишната инфлация.

От началото на 2025 г. компанията ще въведе за първи път в пенсионната сфера в България многофункционалния софтуер SAP/SimCorp, който ще оптимизира инвестирането на средствата на клиентите чрез ефективни решения.

"Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" с нетърпение очаква следващите 30 години на успехи и постижения, като основната й мисия е да бъде надежден партньор на своите клиенти по пътя им към спокойно и сигурно бъдеще", посочва Светла Несторова, председател на Управителния съвет на ПОК "Доверие".

*По данни на КФН към 31.12.2023 г.