Пазарът в Европейския съюз за търговски превозни средства (леко-, средно- и тежкотоварни, автобуси) през октомври 2020 г. леко се сви, като броят на новите регистрации намаля с 1,2% до 172 743 броя. Търсенето на леки търговски превозни средства се увеличи през миналия месец, но регистрациите на нови камиони и автобуси намаляха по същото време, показват данните на Асоциацията на автомобилните производители в Европа (ACEA).

В най-масовия сегмент- до 3.5 тона, показателите са +0.7% до 144 884 единици през октомври и -20.5% до 1 154 914 за периода януари - октомври.

Основните пазари в ЕС отчитат смесени резултати, като Германия (+ 9,4%) и Италия (+ 7,4%) отчитат ръст, докато испанският (-8,3%) и френският (-4,5%) пазари се свиват през миналия месец.

За първите десет месеца в годината търсенето на търговски превозни средства в ЕС намалява с 22,2% в Европейския съюз, като общо броят им е около 1,4 милиона. Резултатът за същия период на миналата година бе 1 772 305 продадени единици.

Въпреки че спадовете бяха по-малко сериозни, отколкото през първата половина на годината, всички 27 пазари в ЕС продължиха да отчитат двуцифрено понижение през първите 10 месеца, включително четирите основни: Испания (-30,4%), Франция (-19,8% ), Германия (-18,4%) и Италия (-18,4%).

Данните на ACEA за България показват ръст от 18,2% до 552 единици в регистрациите при товарните автомобили до 3.5 тона през октомври (467 през същия месец на 2019 година). И спад от 18.1% до 4010 за първите десет месеца на годината (4894 бр. м.г.).

Общата картина на пазара на търговски превозни средства в България е спад с1.8% през октомври (824 бр.) и понижение от 27.3% за периода януари-октомври (5 914 ед.).