Продажбите на вино в света през 2015 година са нараснали с 10,6% до 28,3 милиарда евро. По обем на износа  лидер е Испания с  24 млн. хектолитра, следват Италия - 20 млн. хектолитра и Франция - 14 млн. хектолитра. Това пише днес френският вестник Le Figaro, позовавайки се на годишния отчет на Международната организация по лозарство и винопроизводство OIV.

В парично изражение обаче, на първо място е Франция със стойност на експорта €8,2 млрд.( 29% от пазара),  втора е Италия (€5,3 млрд.), трета е Испания (€2,6 млрд.).

Тези три държави владеят 56% от световния износ на вина, който е 104,3 млн. хектолитра. Най-значителен ръст на своя винен експорт  регистрират   САЩ (26,5% в парично изражение и Китай.

Лидер по потребление на вино за трета поредна година са американците с консумация от 31 млн. хектолитра. Шефът на OIV Жан-Мари Оран отбелязва, че ръстът на потреблението се осигурява основно от средната  класа. Това важи особено при  червеното вино, за което се смята, че въздейства благоприятно на здравето.

Общата площ на лозята в света, по данни на организацията, са се съкратили незначително до 7,53 млн. хектара, главно за сметка на Европа  (намаление със 7 хил.хектара. Експертите отбелязват увеличение на площите с лозя в Китай, като тази страна е и основен двигател на световния ръст в продажбите.