Renault може да прехвърли част от своя дял в Nissan Motor на тръст, за да изравни своето дялово участие с това на японската компания в техния съюз, съобщи Nikkei Asia Review, цитирайки свои източници. По този начин двата концерна се стремят да възстановят баланса в алианса, в който влиза още Mitsubishi Motor.

В момента френската автомобилна компания притежава 43% от Nissan, докато Nissan държи 15% в Renault. Според направеното предложение Renault може да прехвърли дял в размер на 28% на тръст и да се откаже от правата на глас, свързани с тези акции, като по същество остане с дял с право на глас от 15%.

Тръстът, който ще бъде създаден в европейска финансова институция, след това постепенно ще продава акциите, когато пазарните условия са подходящи.

Това споразумение позволява на Renault да смекчи загубите, които биха могли да възникнат от директната продажба на акциите на Nissan. Книжата на японците се търгуваха срещу 463 йени за акция малко преди Renault за първи път да обяви, че ще купи акции на компанията през март 1999 година.

Renault и Nissan предоговарят условията на двустрания съюз

Renault и Nissan предоговарят условията на двустрания съюз

Френската компания иска да намали дела си в японския паргньордо 15%

Тяхната цена е с около 10% по-висока към края на последната сесия, въпреки че стойността им изостава с една трета спрямо техния връх от 1508 йени в началото на 2007 година.

Renault оцени своя дял в Nissan на €16,2 милиарда към края на 2021 година

Продажбата на 28% дял наведнъж може да създаде несъответствие между балансовата стойност и това, което тези акции действително струват на борсата, което според много ръководители на Nissan може да доведе до загуба за Renault.

Държейки въпросните акции в тръст, Renault може да събере допълнителни средства чрез тяхната продажба, за да ги инвестира в разработването на електромобили и други области.

Nissan, която обмисля да изкупи въпросните акции, също може да прибегне към набиране на средства и да намали свързаните с това рискове.

Към днешна дата пазарната капитализация на Nissan възлиза на $15 милиарда

Предложеното споразумение повдига въпроси относно дела на Nissan в Renault. Японската компания ще получи права на глас в Renault, които в момента липсват според френското законодателство, ако и двете компании имат равни дялови участия.

Nissan продава руския си бизнес за €1, макар че ще загуби над $600 милиона

Nissan продава руския си бизнес за €1, макар че ще загуби над $600 милиона

Автомобилният гигант се присъединява към редицае международни компании, които напускат Русия

Франция също така предоставя двойни права на глас на тези, които притежават акции във френска компания за най-малко две години. Nissan планира да се откаже от тази разпоредба.

"Ние не искаме да контролираме Renault", подчертава представител на ръководството на Nissan.

Въпреки че автомобилните производители постигат напредък в ребалансирането на дяловете си, което е от полза и за двете страни, те срещат проблеми с интелектуалната собственост и потенциалната инвестиция на Nissan в бизнеса на Renault за електрически превозни средства. 

Партниращите си компании така и не успяха да постигнат сделка по въпроса, въпреки че ръководствата се срещнаха няколко пъти в Япония тази седмица.

Интелектуалната собственост е деликатна тема особено след като Renault обяви по-рано този месец, че ще разработва софтуерно дефинирани превозни средства с Google и Qualcomm.

Nissan и Renault провеждат съвместни изследвания и разработки и притежават общи патенти, свързани с електромобилите.

Nissan инвестира €15,6 милиарда в електрически автомобили

Nissan инвестира €15,6 милиарда в електрически автомобили

Автомобилната компания ще представи 23 електрически коли до 2030-а година