Производители на персонални компютри са изправени пред сериозно предизвикателство. До 2020 г. те трябва кардинално да преразгледат своите бизнес стратегии или да напуснат пазара, твърди доклад на Gartner.

Ако решат да останат в играта, те следва възможно най-бързо да определят мерките, които трябва да предприемат, и пътищата за по-нататъшно развитие в условията на пазар с висока степен на наситеност.

Традиционният модел на този  бизнес вече е разрушен. Петте най-големи производители на мобилни РС увеличаха пазарния си дял с 11% през последните пет години и през първата половина на 2016 г. контролират 76% от пазара, спрямо 65% през 2011 г. Впрочем, те постигнаха прогрес, жертвайки своите доходи, пише в анализа на Gartner, цитиран от TechNews.bg.

Очаква се в следващите пет години инсталираната база от РС неотклонно да намалява, респ. да падат приходите и печалбите на производителите. По данни на Gartner, през 2015 г. световният парк от РС, вкл. настолни, ноутбуци и ултрамобилни модели, е наброявал 1,48 млрд. устройства. Тази година броят на компютрите в употреба ще намалее до 1,44 млрд., през 2017 г.- до 1,4 млрд., а през 2019 г. ще падне до 1,33 млн. броя.

Gartner предупреждава, че традиционните методи за увеличаване на пазарния дял по отношение обема на продажби, базирани на по-конкурентни цени за стимулиране на търсенето, просто няма да работят в следващите пет години. РС производителите трябва да се приспособят към новата реалност, която ще формира и потреблението. 

В частност, хората започват да ползват своите компютри все по-дълго, буквално до края на живота им. Освен това, в бизнес сегмента приложенията и съхранението на данни преминават към облака и намалява зависимостта им от производителността на РС-тата. 

За привличане на купувачи и стимулиране на обновлението на РС-тата вече не са достатъчни привлекателните цени и техническите характеристики. Новият, подобрен потребителски опит е единственото важно нещо, което ще позволи на РС производителите да разграничат своите продукти, посочват анализаторите. 

Gartner разглежда четири алтернативни стратегии, които производителите могат да използват, за да се адаптират към бъдещия РС пазар. 

Първата стратегия се базира на настоящи продукти и настоящ бизнес модел – това е най-консервативният подход, който изисква големи обеми на продажби, за да генерира достатъчен паричен поток за покриване на цената на бизнеса. Но при намаляващ пазар, консолидацията на производителите е неизбежна. Целта тук би била да се запази работещ РС бизнесът, но рисковете са големи, особено с изместването на фокуса на Intel и Microsoft. 

Втората стратегия се базира на настоящи продукти и нов бизнес модел. Тя предполага производителите да формират нови екипи, които експериментират с нови бизнес модели за РС продукти – например РС като услуга. Вендорите биха могли да си партнират с издатели на образователно цифрово съдържание, като доставят пакет от РС и съдържание на абонаментен принцип – компютърът е безплатен за потребителя, но се субсидира от издателя. 

Третата алтернатива стъпва на нови продукти и настоящ бизнес модел. Това означава производителите да предложат по-умни РС от гледна точка на наблюдение, реч, емоция и докосване, продукти за свързания дом и за вертикални пазари, като запазят съществуващия си бизнес модел. 

И накрая, четвъртата алтернативна стратегия предполага нови продукти и нов бизнес модел. Това е най-агресивният път за трансформиране на бизнес операциите и продуктовите иновации. При този сценарий, PC производителите могат да формират нови бизнес единици, които работят по различен начин и използват нови технологични решения, за да създадат напълно нови продуктови линии. Това означава и работа с нови партньорски канали и независими софтуерни разработчици, както и със стартъпи.

Като пример за тази стратегия Gartner посочва роботите-персонални асистенти. В случая, РС-то играе ролята на „иконом на информацията” в дома и представлява комбинация от чат-бот и гласов виртуален асистент, а приходите идват от разработчици и доставчици на съдържание и услуги като тези в ритейл сектора, здравеопазването, образованието, видеото и музиката.