Строителството на нови водноелектрически централи в Румъния на надморска височина от 800 метра до 1500 м може да бъде забранено, съгласно проектозакон, иницииран от Министерството на водите и горите.

Според мотивите на ведомството тази разпоредба е необходима, за да се приведе местното законодателство в областта на управлението на водите в съответствие с директивите на ЕС и да се избегнат нарушения, съобщава държавната информационна агенция Agerpres.

Министерството също така обясни, че Румъния вече е изпълнила своята цел за възобновяема енергия за 2020 г. Делът на възобновяемите енергийни източници в общото производство достигна 24.7% през 2015 г. Европейската комисия обаче определи нова цел от 35% до 2030 г.

Представители на държавния производител на електроенергия Hidroelectrica заявиха, че планираното ограничение ще окаже силно въздействие върху дейността на компанията и ще попречи на Румъния да изпълни новата цел за възобновяема енергия за 2030 г.