Международната агенция за кредитен рейтинг Standard & Poor"s повиши перспективата на креситния рейтинт на Националната електрическа компания (НЕК) на "положителна", поради подобряване на кредитните показатели. Потвърден е и дългосрочния кредитен рейтинг на ВВ-, съобщиха от НЕК.

Това на практика означава, че при следващата оценка, има голяма вероятност кредитния рейтинг да НЕК да бъде повишен.

S&P отчита чувствително подобряване на кредитното състояние на НЕК, което се изразява в повишени бизнес резултати и намалена кредитна експозиция. Същевременно нисковъглеродното производство на НЕК е особено важно за ролята на компанията в енергийния преход и отличното й позициониране в сектора.

Очакванията на S&P са през следващите две до три години либерализацията на електроенергийния пазар в България да доведе до подобряване на кредитоспособността на НЕК и Български енергиен холдинг (БЕХ) и до намаляване на нивото на задлъжнялост на компанията. Този процес вече е стартирал чрез изплащане от НЕК на над 1 млрд. лева исторически натрупани задължения към българската държава.

НЕК връща по-рано заема от €600 милиона за делото на АЕЦ "Белене"

НЕК връща по-рано заема от €600 милиона за делото на АЕЦ "Белене"

Парите ще бъдат възстановени на държавата до средата на април 2022 г.

Кредитният рейтинг на НЕК продължава да зависи от финансовото състояние на БЕХ. S&P разглежда НЕК като дъщерно дружество от стратегическо значение за БЕХ, като се има предвид много важната роля на НЕК в енергийната система на България, като производител на екологична електроенергия от ВЕЦ. При това, НЕК успя да се трансформира от губещо предприятие до компания, която допринася за близо 20% от брутната печалба на БЕХ.

Агенцията обобщава, че очаква представянето на НЕК да остане устойчиво и че би могла да повиши рейтинга на НЕК през следващите 6 до 12 месеца, ако самостоятелният профил на компанията се подобри до "ВВ" или кредитният профил на групата се подобри до "ВВ+".