Стъпка напред към ангажиментта по изграждане на нулев въглероден свят направи Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията. Компанията обяви членството си в инициативата EV100 на неправителствената организация "Група по климата". Тя е насочена към приемането на корпоративни политики за формиране на съставени от 100% електрически автомобили фирмени автопаркове до 2030 г. Новината съвпадна с публикуването на годишния доклад 2020 Progress and Insights Annual Report, който показва, че търсенето на електрически превозни средства се увеличава и организациите напредват бързо към своите цели, където са налични подобни модели.

Според специалния доклад на Междуправителствения панел за климатично изменение глобалните емисии на въглероден диоксид трябва да бъдат намалени с 45% до 2030 г., за да се ограничат климатичните промени до 1,5 °C повишение на средната температура в световен мащаб. Електрическата мобилност е ключова за постигането на тази перспектива в съчетание с декарбонизацията, децентрализацията и дигитализацията на енергията.

Възприемането на електрическата мобилност обаче е по-бавно, отколкото е необходимо. С този ангажимент Schneider Electric иска да демонстрира, че е постижима бърза промяна, като същевременно се гарантира комфорт и икономии за шофьора. До 2030 г. Schneider Electric ще подмени 14 хил. фирмени автомобила в над 50 страни с електромобили. До 10 години компанията ще инсталира инфраструктура за зареждане на електрически коли в основните си офиси и фабрики, като водещите страни вече показват възможностите на иновативната EcoStruxure eMobility архитектура с микромрежови технологии, управление на активи и нови системи за енергиен мениджмънт.

През 2019 г. Schneider Electric ускори своята климатична стратегия, по-специално целта да постигне въглероден неутралитет в собствената си екосистема до 2025 г. и нулеви емисии до 2030 г. като част от утвърдената цел от 1,5°C. С присъединяването си към инициативата EV100, ръководена от неправителствената организация Група по климата, и обединявайки се с влиятелни компании, Schneider Electric се ангажира да ускори мерките си по климата. Преминаването към електрически автопарк ще позволи да се намалят преките емисии на въглероден диоксид от автомобилите на компанията до 2030 г.

"В Schneider Electric поехме ангажимент достигнем нулеви нетни оперативните въглеродни емисии до 2030 г. като част от приетата цел за ненадвишаване на 1,5°C. Присъединяването към инициативата ЕV100 е ключова стъпка за постигането на тази амбиция. Подобна трансформация ни позволява да включим заедно хиляди наши служители, клиенти и стартиращи фирми в най-различни иновации. Вярваме, че електроенергията е бъдещето на мобилността и искаме да покажем, че за 10 години може да се постигне бързо усъвършенстване на електрическите автомобили. Уникалният цялостен подход на Schneider Electric EcoStruxure към инфраструктурата на еМобилността осигурява интегрирани, непрекъснати и кибер сигурни електрически решения за зарядни станции на електромобили за автопазара и обществени места", каза Леонид Мукамедов, изпълнителен вицепрезидент "Глобална стратегия" в Schneider Electric.

"Глобалните компании играят важна роля за ускоряване на енергийния преход. С присъединяването си към EP100 и RE100 и поставяйки интелигентното използване на енергия в основата на своята бизнес стратегия, Schneider Electric вече води с примера си", заявки Хелън Кларксън, изпълнителен директор на Групата по климата. "Радваме се, че Schneider Electric сега също се присъединява и към ЕV100, което ги прави една от надяваме се много повече компании, които ще поемат и трите ангажимента, демонстрирайки, че по-чистата, интелигентна енергия и транспорт вървят ръка за ръка."

Освен преходът към електрически превозни средства от собствения автопарк, Schneider Electric помага и на други компании да осъществят трансформацията като инвестира и партнира със стартиращи бизнеси. Сред тях са eIQ Mobility, фокусирани върху консултантски услуги и софтуер за електрифициране на автопарка или DST, предлагащи логистика на електромобилен автопарк като услуга. Те разполагат с над 16 хил. електрически автомобили. Schneider Electric е инвеститор и партньор на Volta, чийто иновативен бизнес модел дава възможност за безплатно зареждане на електрически коли на шофьори, собственици на недвижими имоти, срещу реклама.