Соларният сектор в Европейския съюз е готов за драматично разрастване през следващите четири години. Така е, защото пазарът започва да осъзнава пълната полза от намаляващите разходи, а страните полагат усилия да постигнат своите цели за добив на чиста енергия.

Новият доклад на консултантската компания Ernst & Young за Solar Power Europe предвижда, че създаването на работни места може да нарасне с до 470% от сега до 2021 година.

Испания, Гърция и Полша ще се възползват най-много от растежа на соларния сектор през следващите години.

Като цяло до 2021 г. се очаква да бъдат създадени нови 94 000 нови работни места в соларния бранш, се казва в доклада. Общият брой на заетите на пълен работен ден в сектора ще е почти 175 000 и той ще генерира около 12,5 млрд. евро брутна добавена стойност за икономиката на ЕС.

"През 2021 г. новите инсталирани мощности ще бъдат от 3 до 20 пъти повече от капацитета, инсталиран през 2016 г. Това ще има пряк ефект върху инженерните и инсталационните дейности, свързани с тях", прогнозира докладът, цитиран от GreenTech.

Ако прогнозите се окажат точни, това ще е забележителен обрат в съдбата на слънчевия сектор, който през периода 2008 - 2011 г. процъфтяваше, а после претърпя рязък спад, след като в цяла Европа влязоха в сила промени в регулациите и субсидиите.

В доклада се предлага премахването на антидъмпинговите мита, които не позволяват на ограничават достъпа на международните производители до пазара на ЕС с техните по-евтини соларни панели. Това би създало допълнителни 45 500 преки и непреки работни места в слънчевия сектор в ЕС.