Стефан Христосков е работил в одиторска и консултантстка компания Ernst&Young, както и в групата ЧЕЗ, като ръководител на отдел "Корпоративен контролинг".

Той има магистърска степен по "Счетоводство и контрол" от Икономическия университет във Варна и е сертифициран член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители ACCA, Великобритания.

От 2013 г. Стефан Христосков е финансов директор и управител на "ГудМилс България".

Снимка 574574

Източник: GoodMills.bg

Г-н Христосков, управляваната от Вас мелница има около 50% пазарен дял при продажбите на брашна у нас и дори по-висок дял по отношение на приходите - трудно ли е да си пазарен лидер в такъв конкурентен пазар?

Безспорно е много трудно, пазарът наистина е много конкурентен. За щастие имаме много утвърдена марка "София Мел" в категорията на потребителските опаковки, тя е символ на висококачествен продукт, нещо с което много се гордеем, но е и голяма отговорност към нашите клиенти.

Пшеницата като суровина се влияе много от метеорологичните условия и от година на година хлебопекарните качества могат да варират много. Голямо предизвикателство е да поддържаш постоянно качество на крайния продукт и целият ни екип е напълно отдаден на тази цел.

За първите 4 месеца на годината продажбите на "ГудМилс България" в натура и по отношение на финансови приходи как вървят спрямо същия период на миналата година?

Финансовите приходи като цяло растат в сравнение с същия период за предходна година. Основната причина е ръстът в цените на пшеницата на световните пазари, а при нас стойността на вложената пшеница е около 75% от себестойността на крайния продукт.

Освен това, несигурността в световен мащаб нарасна значително след началото на събитията в Украйна и това доведе до известно повишено търсене на нашите продукти.

Брашното, както и хляба, е стока от първа необходимост и в такива моменти потребителите предпочитат да имат известни количества за всеки случай.

Имаме около 15% ръст на продажбите в обем, докато при приходите от продажби ръстът е около 50%. Съвсем нормално е при преработващо предприятие цената на суровината да доведе до по-високи приходи от продажби.

А има ли увеличение на заявките за покупки за следващите месеци и евентуално в кой сегмент?

Като цяло имаме определена сезонност в продажбите с два пика - преди Коледа и Великден. Може да се каже, че май-юни са сравнително спокойни месеци и не очакваме значително увеличение на заявките за този период.

Сега фокусът ни е насочен към развитието на новата реколта от пшеница, както и следим какво се случва на международните пазари. Пшеницата като борсова суровина е в тясна взаимовръзка със световните пазари, а там несигурността е много голяма.

Индия например обяви преди месец, че ще отдели за експорт голямо количество пшеница, което да компенсира намалените обеми от Украйна. Преди седмица, обаче се оказа, че те също ще ограничат износа, което доведе до нов ръст на международните пазари и в момента цената там е стабилно над 400 EUR/тон. (+50 EUR/t само за последния месец).

Що се отнася до цените на брашната на мелница "ГудМилс България"- какви са нивата им спрямо месец май миналата година - предвид вече двуцифрената инфлация у нас. И възможно ли е да се прогнозира какви ще бъдат към края на годината?

Инфлацията също спомогна за ръста на цените и на нашите брашна. Мелницата е голям консуматор на електроенергия и това след пшеницата е основен компонент в себестойността на продукта.

За втората половина на 2021 г. цената на електроенергията ни се повици 3 пъти. Субсидията, която държавата предвиди за бизнеса помогна в известен смисъл, но не беше в състояние да компенсира напълно ръста в цените на енергоносителите.

Цените на горивата като основен двигател на инфлацията, разбира се, вдигнаха разходите ни в много други области, но те не биха довели повече до корекция в ценовите равнища.

Цената на пшеницата обаче е много трудно прогнозируема дори месец напред, така че въобще не мога се ангажирам с прогноза за цените на брашната към края на годината. На няколко пъти вече през изминалата година правим прогнози, които в последствие доста се различават от реалността.

Г-н Христосков, за тази година планирате ли излизане на пазара "на дребно" на нов Ваш продукт? Или залагате на вече добре познатите и много търсени Ваши брашна?

Стараем се всяка година да имаме по нещо ново. Последният ни нов продукт, който пуснахме - "Брашно за пица 1 кг" - беше доста сполучлив и получихме много добра обратна връзка от пазара. След това пуснахме два от нашите миксове за домашна хлебопекарна в нови разфасовки от 0,5 кг (еднократна доза).

Като цяло, бяхме насочвани от желанието на потребителите за приспособяване към условията, наложени от пандемията, и се стараем да помогнем където можем. Работим и върху нови продукти, но засега са изцяло във фаза идеен проект и нямаме нищо финално.

Правителството обяви, че отпада ДДС за хляба до края на годината. По Ваше мнение, можем ли да очакваме поевтиняване на хляба за крайния потребител, или просто няма да има покачване на цените за известно време?

Нашата компания винаги е била за намалена диференцирана ставка на ДДС на храните като цяло, не само в категорията на хляб и брашно.

Това е една мярка, която успешно се прилага в повечето държави от ЕС и според нас ще бъде от голяма полза у нас, не само като антиинфлационна мярка, а и като мярка за "изсветляване" на част от икономиката.

Много трудно обаче, тази мярка ще доведе до намаляване на цените на хляба. Всички фактори, които споменах, имат доста голям акумулиран заряд вече.

Безспорно обаче, нулева ставка на ДДС върху хляб и брашно, ще има положителен ефект върху успокояването на цените за известен период от време. Напълно подкрепяме тази мярка, тя ще даде "глътка въздух" на потребителите.

За да имаме намаление на цените при брашното и хляба, основният фактор е приключването на конфликта в Украйна, възстановяване на зърнения баланс в световен мащаб и понижаване на цените на суровините на международните пазари.

0% ДДС за хляба, неограничено количеството гориво с отстъпка: Какви са окончателните антиинфлационни мерки на правителството?

0% ДДС за хляба, неограничено количеството гориво с отстъпка: Какви са окончателните антиинфлационни мерки на правителството?

Минималната пенсия от 1 юли става 467 лева