2019 г. в България минава без значителни промени в пазарния дял на телекомите, показва докладът на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). А1 продължава да има най-голям пазарен дял на база брой абонати с 38,5% пред Теленор с 33,4%, докато по приходи двата оператора са с разменени позиции, като лидер е Теленор с 41,2% пред А1 с 33,7%, сочат данните на КРС. БТК е на трето място по пазарен дял с 28,1% на база абонати и 25,2% на база приходи. Пазарният дял на "Булсатком" е символичен

През 2019 г. се очита и незначителен ръст от 1,1% в общия обем на изходящия трафик от мобилни мрежи. Той достига главозамайващите 19 589,35 млн. минути, като темпът на ръст спрямо 2018 г. се забавя.

PPF разглежда ново име за Telenor

PPF разглежда ново име за Telenor

Марката "Telenor" се използва след придобиването от предишния едноименен собственик на телекома.

На залязващия пазар на фиксирани услуги едноличен лидер продължава да е БТК, която държи 60,2% пазарен дял. Историческото предприятие обаче губи 0,5 пр. п. за година. На втора позиция е А1 с 24,5% дял (+0,8 пр.п.), а на трета - Теленор с 13,4% (-0,1 пр. п.).

Общо, пазарът продължава да се свива, като броят на постовете намалява с общо 13,2% (през 2018 г. спадът бе 13,5%). При БТК постовете намаляват с 13,9%, а при останалите компании - с 12%.Очаквано и през 2019 г. намалява обемът на изходящия трафик измерен в минути. Намалението е с 13,6% в сравнение с 2018 г. и възлиза на 549,88 млн. минути.

Най-значим ръст продължава да отбелязва пазара на пренос на данни и достъп до интернет. Приходите растат с 12,5% до над 998 млн. лв., а абонатите се увеличават с 5,7% при фиксирания достъп и с 5,1% при мобилния.

Той е и най-конкурентен - цели 686 компании предлагат подобни услуги, като броят им намалява с 2 за година.

Основните доставчици на фиксиран достъп до интернет на дребно продължават да са БТК, А1 и Булсатком с пазарни дялове на база брой абонати съответно 27,2%, 26% и 8,4% и на база приходи съответно 21,1%, 17,6% и 10,3%. В сравнение с предходната година лек ръст отбелязва БТК за сметка на А1 и Булсатком. Най-предпочитаният вид фиксиран достъп до интернет в България продължава да бъде достъпът чрез влакнесто-оптични мрежи (FTTH, FTTB и FTTN/C), чийто дял се увеличава до 64,1% дял за сметка на CATV достъпа с 15,2%, предоставяния единствено от БТК xDSL достъп със 7% и LAN достъпа с 4,5%. Над половината (54,9%) от потребителите на фиксиран широколентов достъп ползват високоскоростен достъп със скорост на даунлоуд от международното пространство от 30 Mbps до 99,99 Mbps.

По отношение на мобилния достъп до интернет водещите участници на пазара са БТК, А1 и Теленор, като на база брой абонати А1 изравнява дела на БТК от 34,1%, докато Теленор е с 31,8% пазарен дял. Броят на абонатите на мобилен достъп до интернет чрез LTE отбелязва ръст от 13,7% спрямо предходната година, с което делът на тези абонати в общия брой абонати на мобилен достъп достига 61,8%.

При платената телевизия също има ръст на приходите - 5,1% спрямо 2018 г. Той се дължи на нарастване на приходите от IPTV и кабелна телевизия, сочат от КРС. Броят на абонатите на платена телевизия на дребно се увеличава с 0,1% спрямо предходната година до 2,03 млн. абоната.

През 2019 г. броят на предприятията, предоставящи услуги по разпространение на радио- и телевизионни програми на дребно продължава да намалява, като спадът спрямо предходната година е с 2,4%, за да достигне до 247.

Максим Заяков стартира нов доставчик на сателитна телевизия

Един от основателите на Bulsatcom стартира конкурентен телевизионен оператор

Компанията ще използва капацитета на българския сателит BulgariaSat-1

Лидерът на пазара на платена телевизия на дребно, Булсатком регистрира спад от 2,8 процентни пункта в дела на база брой абонати и 3,2 процентни пункта в дела на база приходи, но запазва водещите си позиции с 36,3% пазарен дял по брой абонати и 36,7% на база приходи. На второ и трето място по пазарен дял са А1 и БТК съответно с 25% и 24,1% дял по брой абонати и 28,5% и 20,7% на база приходи.

Данните за дяловете на абонатите по платформи в общия брой абонати показват, че сателитната телевизия, въпреки спада от 3,2 процентни пункта спрямо предходната година, остава най-предпочитана с 47,5% дял, следвана от кабелната телевизия с 27,2%. На трето място е IPTV с 25,3%, която обаче бележи ръст от 3,5 процентни пункта.