По предварителни данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 1.4% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. 

Заетите лица в икономиката са 3 587.1 хил., а общият брой отработени часове е 1 495.8 милиона.

Структурата на заетостта по икономически дейности през второто тримесечие на 2015 и 2016 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите.

На едно заето лице се падат 6 109.6 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 14.7 лв. БВП за един отработен час.

Според данните през второто тримесечие  равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 6 348.8 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 14.8 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5 485.0 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 13.2 лв. от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 078.3 лв. БДС на един зает и 2.7 лв. за един отработен човекочас.