Международният съвет по зърното (International Grains Council - IGC) тези дни публикува първата си прогноза за състоянието на глобалния зърнен баланс през 2023/24 маркетингова година.

Съветът прогнозира намаление на производството на пшеница в света през 2023/24 г. с 14 млн.т в сравнение с очаквания резултат за текущата маркетингова година - от 801,0 млн.т до 787,0 млн.тона.

Световен зърнен баланс в млн. тона

Снимка 612183

Веднага трябва да се отбележи, че въпреки значимото намаление в сравнение с рекордното миналогодишно равнище, прогнозирания за новата реколта обем ще е втори по големина в историята на глобалното производство на пшеница, коментира sinor.bg.

Основният фактор за очертаващата се по-слаба глобална реколта през следващия сезон е намаленото производство на пшеница в Русия, Украйна, Австралия и Казахстан.

В Русия, през 2023 г., вследствие на неблагоприятните агрометеорологчни условия и редуцираните на фона на намалените вътрешни цени площи, се очертава спад в добива от пшеница с 12,6 млн.т, в сравнение с рекордното миналогодишно равнище, до 82,8 млн.тона. Този обем на руското производство обаче не бива да се подценява, тъй като е доста висок показател и представлява третият по размер исторически резултат.

Освен това, според разчетите на IGC новият сезон ще стартира в Русия с рекорден преходен запас от пшеница от 17,5 млн.т (11,3 млн.т - в началато на 2022/23 г. ), а това предполага запазване на почти рекорден потенциал за износа - 42,2 млн.т -(43,6 млн.т - 2022/23 г. и 33,1 млн.н - 2021/22 г.)

В Украйна щетите по инфраструктурата, тежките финансови проблеми, недостига на торове, качествени семена за посев и редуцираните площи според експерти ще обусловят намаление на производството на пшеница през 2023 г. с 5 млн.т спрямо текущия сезон - до 20 млн.т , а това е с 13 млн.т по-малко спрямо мирната 2021/22 маркетингова година. Съветът оценява експортния потенциал на Украйна през 2023/24 г на около 11,0 млн.т, в сравнение с очакваните 14,0 млн.т за 2022/23 г. и 18,9 млн.т - 2021/22 година.

Вследствие на неблагоприятното развитие на климатичния фактор значително по-слаба реколта от пшеница през 2023/24 г. се очаква и на Австралийския континент - 27,9 млн.т, в сравнение с 39,2 млн.т - 2022/23 г.

Фермерите в САЩ повлияни от високите цени увеличиха посевните площи до най-високото равнище от 2015 г. насам, като на тази база Съвета очаква увеличение на добива от пшеница в САЩ с 6,5 млн.т на годишна база - до 51,4 млн.т. С 2 млн.т се предвижда и увеличение на износа на пшеница от САЩ през новия сезон - до 22,8 млн.тона.

Производство на пшеница в света по данни на IGC (в млн. т)

Снимка 612185

Прогнозата на IGC за производството на пшеница в ЕС също е благоприятна - 136,6 млн.т, с 2,3 млн.т повече в сравнение с текущия сезон. Експортният потенциал на Евросъюза през 2023/24 г. в момента се оценява на 35,4 млн.т, в сравнение с 34,4 млн.т 2022/23 г. и 32,3 млн.т 2021/22 година.

Европейските агроспециалисти в седмичните си доклади отбелязват подобрение на агрометеорологичните условия в Европа, което предполага възможност за подобрение на сегашните прогнози. Преди десетина дни водещата независима аналитична агенция Strategie Grains увеличи прогнозата си за производството на мека пшеница в ЕС през 2023/24 г. до 128,7 млн.т, в сравнение с 125,5 млн.т реколтирани през 2022/23 година.

Най-новата прогноза за производството на пшеница в ЕС през 2023 г. е на Европейската организация на търговците със зърнени храни, маслодайни семена, растителни масла и шротове COCERL. В края на миналата седмица експертите от европейското търговски лоби вдигнаха прогнозната летва от 136,48 млн.т до 136,90 млн.т, като по-оптимистичните данни е за сметка на подобрената прогноза за производството на мека пшеница в ЕС - от 128,90 млн.т до 129,47 млн.т (126,80 млн.т - 2022 г.)

Прогнозата на Strategie Grains за добива от царевица в ЕС през новия сезон също е доста оптимистична птимистично - ръст с 13,2 млн.т (26 на сто), до 63,7 млн. т (50,5 млн. т - 2022 г.). Прогнозата на Международния съвет по зърното е още по-оптимистична - 64,9 млн.т.

Вследствие на разширението на посевните площи много добра реколта от царевица през 2023/24 г. се очаква в страната основен производител и износител на тази култура - САЩ- 377,7 млн.т, с 28,8 млн.т повече в сравнение с текущия сезон. Експортният потенциал на САЩ през следващата стопанска година се оценява на около 60 млн.т, в сравнение с 47,0 млн.т очаквани за 2022/23 г.

Възстановяване на производството след жестоката суша се очаква в Аржентина (до 61 млн.т), но за Украйна перспективата не е благоприятна. Според разчетите на IGC през 2023/24 г. добива от царевица в Украйна ще намалее до 21 млн.т, а това е с 6 млн.т по-малко в сравнение с текущия сезон и с 21,1 млн.т (!) под нивото на предвоенната 2021/22 г" маркетингова година. Експортният потенциал на Украйна през следващия сезон ще ерозира до 15,0 млн.т, в сравнение с 20,5 млн.т - 2022/23 г. и 23,5 млн.т - 2021/22 година.