Само за 3 часа след старта на емисията акции на "Алтерко" бяха продадени 12 940 акции на обща стойност 21 327 лева, при последна цена от 1.65 лева за акция. Подобен интерес не е имало отдавна на БФБ-София, информира специализираният борсов портал Infostock.bg.

Размерът на предлаганата емисия е 1 500 000 лева и съответства на броя акции, като всяка акция е с номинална стойност 1 (един) лев. Книжата на Алтерко се търгуват под борсов код А4L и на основен пазар на БФБ, Сегмент акции Standard.

Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София каза, че за пореден път денят за инвестиционната общност е щастлив, тъй като стартира следващото IPO, което идва от IT сектора. Големански допълни, че напоследък в IT сектора се наблюдава доста голямо раздвижване, голям ръст на компаниите и съответно търсене на капитал за развитие.

"ИТ индустрията е един от секторите, които се развиват най-динамично и са сред двигателите на икономическия растеж на страната ни. Борсата активно подпомага този процес и листването на Алтерко в този момент потвърждава, че усилията, които полагаме са в правилната посока. Убедени сме, че капиталовият пазар дава отлична възможност за привличане на средства за инвестиции в технологични иновации и ще сме свидетели и на следващи листвания от сектора", каза г-н Големански.

Изпълнителният директор на Алтерко холдинг Димитър Димитров благодари на инвестиционния посредник Карол и заяви: "Като цяло развитието на компанията през тази година показа изключително високи резултати, както се вижда и от 9 месечния отчет, който е в пъти над очакваните резултати, тъй като при новото направление - интернет на нещата, смарт устройства и автоматизация на дома търсенето е много голямо. Поради това финансирането, което имаме ще допълни вътрешното самофинансиране, което компанията прави чрез останалите дейности и чрез тази дейност."

Димитров уточни, че набраният капитал ще бъде използван за развитието на Алтерко. Компанията успява да реализира много добри продажби благодарение на 15-годишната работа с мобилни оператори по света. "Реалните и крайните клиенти към които ние сме се насочили това са мобилните опаратори, които ни осигуряват голямо пазарно присъствие. Те ни осигуряват и мрежа за предлагане на техните продукти. Алтерко работи като една самостоятелна компания, която по никакъв начин не би имала, толкова добри резултати и постижения ако не ползва постигнатото досега от останалите компании, които са в групата и които работят с над 40 мобилни оператора по света", обясни Димитров.

По думите на Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на инвестиционния посредник по емисията, изрази увереността си, че присъствието на Алтерко на капиталовия пазар ще спомогне за успешното бъдещо развитие на компанията. Той определи като "много интересен" процесът на листване, като посочи, че в момента се вижда резултатът от добрата работа.

Алтерко е българско холдингово дружество, което предоставя мобилни услуги с висока добавена стойност в над 15 страни от Европа, Азия и Америка. За компанията работят над 90 специалисти в офисите й в България, Румъния, Македония, Сърбия, Косово, Унгария, Германия, Сингапур, Малайзия и САЩ. Алтерко планира с набраните средства от първичното публично предлагане да продължи да инвестира основно в разработване на иновационни продукти и услуги.

IPO-то на Алтерко е второто на ИТ компания за близо година, след като почти по същото време през 2015 г. успешно IPO на Българска фондова борса реализира софтуерният разработчик Сирма Груп Холдинг.