Нетната загуба на японския автомобилен производител Nissan Motor, за акционерите на компанията майка за деветте месеца на финансовата 2020-2021 година (приключила на 31 декември 2020 г.) възлиза на 367,72 милиарда йени (3,48 милиарда долара), става ясно от финансовия отчет на компанията.

Приходите на Nissan са намалели с 29,2% на годишна база - до 5,317 трилиона йени (50,4 милиарда долара).

Продажбите за първите девет месеца на финансовата година намаляват с 24,8% и възлизат на 2,78 милиона автомобила. В Европа продажбите на Nissan са намалели с 28,9%, до 281 хиляди бройки. Компанията очаква да постигне продажби през фискалната година на 4,015 милиона автомобила, което е с 3.6% по-малко от прогнозата за ноември.

Загубата на една акция е 93,98 йени (0,89 долара) при печалба от 10,04 йени (0,09 долара) година по-рано. Оперативната загуба възлиза на 131,63 млрд. йени (1,25 млрд. долара) спрямо печалба за същия период на миналата година.

През третото тримесечие Nissan увеличи нетната си загуба с 44% на годишна база, до 37,8 милиарда йени (358 милиона долара). Оперативната печалба в същото време нараства на годишна база с 19,3%, до 27,1 милиарда йени (256,7 милиона долара). Приходите за тримесечието са намалели с 11,2% до 2,224 трилиона йени (21,1 милиарда долара).

Компанията също така преразгледа финансовите си прогнози за текущата фискална година, която приключва на 31 март. Сега Nissan очаква оперативна загуба от 205 милиарда йени (1,94 милиарда долара), спрямо прогнозата си от ноември за загуба от 340 милиарда йени (3,22 милиарда долара). Очакват се приходи от 7,7 трилиона йени (72,9 милиарда долара) срещу 7,94 трилиона йени (75,2 милиарда долара) в предишния прогнозен доклад; нетна загуба от 530 милиарда йени (5,02 милиарда долара), въпреки че през ноември се очакваха загуби от 615 милиарда йени (5,82 милиарда долара).