Президентът на Румъния Клаус Йоханис обнародва Закона за режима на чужденците в страната като в него към него има законопроект за т. нар. дигитални (цифрови) номади, съобщава Romania Insider.

Законопроектът определя тези хора като чужденци, които са наети на трудов договор във фирма, регистрирана извън Румъния и които предоставят услуги чрез използване на информационни и комуникационни технологии.

Румъния въвежда визи за дигиталните номади и очаква от тях поне по €50 милиона годишно

Румъния въвежда визи за дигиталните номади и очаква от тях поне по €50 милиона годишно

Така страната иска да привлече отвън повече финансови ресурси

Според промените, виза за дългосрочно пребиваване се предоставя при поискване от страна на дигитални номади, които желаят да пътуват и да останат в Румъния, като същевременно продължават да получават доходи от изпълнението на трудовия си договор с дадена фирма, регистрирана извън страната. Това са предимно хора, работещи в ИКТ сектора.

Те трябва да отговарят на още условия. Месечните им приходи през последните шест месеца трябва да са в размер на най-малко три пъти повече от средната брутна месечна заплата в Румъния. В момента средната брутна заплата в Румъния е около 1200 евро.

Средната брутна заплата в ИКТ сектора в Румъния е около 2 860 евро и това означава, че основната част от румънските служители в най-добре платения сектор на северната ни съседка не отговарят на изискванията за виза за дигитални номади в собствената си страна.

От т. нар. дигитални номади Румъния очаква приходи от минимум €50 милиона годишно.

Как 28-годишен дигитален номад пътува по света и управлява успешен бизнес, който оперира и в България

Как 28-годишен дигитален номад пътува по света и управлява успешен бизнес, който оперира и в България

През 2018 г. онлайн бизнесът на Ларсън генерира продажби от над $2 милиона