Българите сключили застраховки във фалиралата кипърска застрахователнакомпания ЗК "Олимпик" могат да получат удължаване на срока в който да предявят своите претенции. Това става ясно от специално рессъобщение на Комисията за финансов надзор. В него се казва, че на 26.09.2019 г. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН) е проведена среща между КФН и ликвидаторите на застрахователна компания ЗК "Олимпик" АД, Република Кипър. Целта на срещата е получаването на допълнителна информация от ликвидаторите относно хода на производството по ликвидацията на кипърското застрахователно дружество.

"На срещата бе обсъдена необходимостта от предоставяне на информация и разяснения с оглед гарантиране на правата на българските кредитори със застрахователни вземания спрямо ЗК "Олимпик". В тази връзка ликвидаторите увериха представителите на КФН, че според кипърското законодателство първоначалният срок от 35 дни, изтекъл на 26.09.2019 г., за предявяване на вземане към застрахователното дружество може да бъде удължен от ликвидаторите след представяне на обосновано искане от кредитора."

В резултат на срещата ликвидаторите на ЗК "Олимпик" са поели ангажимент да информират публично всички заинтересовани лица за възможността да предявят вземанията си и след първоначалния срок, обявен от ликвидаторите.

Ликвидаторите са публикували информацията на интернет страницата на дружеството: https://www.olympicins.bg/index.html?lang=en. В публикуваната информация се посочва, че всички кредитори на ЗК "Олимпик" все още могат да предявяват своите вземания, дори след изтичане на първоначалния срок, при условие, че обосноват забавянето.

В съобщението на ликвидаторите на ЗК "Олимпик" се казва: "Кипърският закон позволява крайният срок от тридесет и пет (35) дни да бъде удължен от ликвидаторите, след предоставяне на надлежно обосновано искане от кредитор.

  • Всеки кредитор, който не е депозирал вземане до 26 септември 2019 г. все още може да го направи, при условие че подаде формуляр за предявяване на вземане и молба за разглеждане от ликвидаторите, въпреки изтичането на първоначалния срок за подаване и обосновка защо искането трябва да бъде прието.
  • Ако причините за късното подаване на иска не се считат за достатъчни за удължаване на първоначалния срок за подаване, ликвидаторите или техният представител ще уведомят писмено заявителя.
  • Няма да има дискриминация по отношение на приоритет на плащане между исковете от същата категория поради подаване на исковете, предявени преди или след изтичане на първоначалния краен срок от 26 септември 2019 г."

Формуляр за предявяване на вземане може да се свали от адрес https://olympicins.bg/formBG.pdf, а поканата за предявяване на вземания и сроковете които трябва да се спазават може да се прочете на адрес https://olympicins.bg/invitationBG.pdf