2566 работни места за младежи вече се предлагат в публичната администрация. Младите хора ще бъдат наети в рамките на програмата "Старт в кариерата", за да трупат опит и стаж по специалността си, съобщиха от социалното министерство.

Програмата е съвместна инициатива на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.

Тя дава възможност на младежите да работят в продължение на 9 месеца в централни институции, министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит по специалността си.

Общо 2566 работни места са на разположение на младите хора. 1863 от тях са в централни институции и техните поделения в страната - Народното събрание, Министерския съвет, институцията на Омбудсмана, 18 министерства, държавни агенции, комисии, дирекции и др. държавни институции. Кандидатите могат да избират и сред 647 работни места, обявени от 226 общински администрации, както и 56 позиции в областните администрации.

Над 18 хиляди свободни работни места. Какви професии се търсят?

Над 18 хиляди свободни работни места. Какви професии се търсят?

Актуални данни на Агенцията по заетостта

Кандидатите трябва да бъдат до 29 години и да имат завършено висше образование. Задължително условие е да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Търсят се най-вече младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др.

Идеята на програмата е да се улесни преходът от образование към заетост и да се постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на съвременните изисквания на трудовия пазар. Заетостта на младежите се финансира със средства от държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта.

Пълният списък на обявените работни места по процедурите, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта, както и на информационните табла във всички бюра по труда в страната.