Около милион и половина от жителите на Англия за застрашени от това да бъдат изместени от роботи на работното място.

70% от хората, попадащи в това число са жени, а най-застрашени са младите хора и тези, които работят почасово според доклад на Службата за национална статистика (ONS), цитиран от BBC.

Изследването е анализирало длъжностите на 20 милиона души и е установило, че 7,4% от тях могат да останат без работа заради въвеждането на автоматизацията. ONS дефинира автоматизацията като алгоритми, компютърни програми и дори роботи, които могат да вършат задачите на хората.

Трите най-застрашени професии са сервитьор, работник за подреждане на рафтове и продавач, които са нискоквалифицирани и рутинни. Най-малко застрашени са практикуващите лекари и тези с висок ранг в образованието.

От доклада става ясно още, че понастоящем има по-малко застрашени работни места - 7,4% спрямо 8,1% през 2011 година. Делът на длъжностите с нисък и среден риск от автоматизация обаче се е увеличил.

В някои сектори автоматизацията вече е започнала да се случва. Например, самообслужването в супермаркетите. Очаква се това да доведе до промени в пазара на труда. Въвеждането на иновациите се диктува от най-големите играчи. Платформата за онлайн търговия Amazon e въвела повече от 50 000 нови роботи през 2017 година, което е 100% увеличение спрямо предходната година. Според оценки на изследването 20% от работната сила може да се състои от роботи.

ONS предупреждава, че колкото по-квалифицирани са служителите, толкова по-малко застрашени са от заменянето им с изкуствен интелект.