Автоматизацията може да накара над 100 милиона жени по света да си търсят нова работа до 2030 година, показва ново изследване на McKinsey Global Institute, цитирано от The Wall Street Journal. Заключенията подкопават възприятието, че от автоматизацията ще пострадат най-вече мъжете, които работят в производството и показват, че двата пола ще бъдат засегнати почти по равно.

Мекала Кришнан, един от авторите, посочва, че новите технологии ще заместят голяма част от жените на работното място. Развитието на виртуални асистенти като Alexa ще поемат чиновническите задачи, а автоматизацията в магазините ще намали нуждата от касиери. Изкуственият интелект пък скоро ще измести работещите в кол центрове.Тези технологии ще променят работата, която жените вършат, по същия начин, по който роботите в производството засягат мъжете. "Новата вълна автоматизация засяга много повече от производството и роботите", казва Кришнан.

Чиновническите позиции ще бъдат сериозно засегнати, показва докладът, а на 72% от тях са жени. В търговията и храненето също ще има значителни промени, а и там жените са далеч повече от мъжете.

В 10-те най-големи икономики в света 107 милиона работни места, на които в момента работят жени, ще изчезнат. Това са общо 20% от заетите жени в тези страни. Около 21% от работещите мъже ще бъдат засегнати от автоматизацията.

Разбира се, това не означава, че те ще останат безработни - а че ще трябва да се преквалифицират. Изследването посочва, че ще бъдат създадени нови 171 милиона работни места, подходящи за жени, до 2030 г.