Голямата финансовата криза и рецесията от 2007-2009 г. постави на колене световната икономика. В резултат на срива на американските пазари много финансови институции претърпяха огромни загуби, а милиони хора загубиха работата си.

Едва след десетилетия икономиката успя да се възстанови и заетостта се приближи до нивото, което беше преди кризата.

Експерти от BusinessInsider анализираха пазара на труда, за да покажат как се е променила икономиката оттогава насам.

За целта те съставиха списък от професии, които бяха най-търсени по време на рецесията, въпреки факта, че в други отрасли хиляди хора губеха работата си ежедневно.

По-долу разказваме за 10 професии, които бяха сред най-популярните през 2007 г., когато официално започна рецесията и какво се случи с тях десет години по-късно.

Снимка 343764

Източник: iStock

Производство на платове

През 2007 г. 126 794 души са били заети във фабрики за производство на тъкани. Към 2017 г. броят на заетите в тази област е намалял до 92 889 души, тоест с 27%.

Производство на облекло и шивашка дейност

През 2007 г. в тази област са били заети 274 903 души. До 2017 г. броят на заетите с такава дейност намалява с 27% и възлиза на 199 462 души.

Снимка 357085

Източник: pixabay

Производство на аудио, видео и комуникационна техника

През 2007 г. в тази индустрия са били заети 191 060 души. До 2017 г. броят на служителите намалява с 29% и възлиза на 135 950 души.

Магазини за канцеларски материали

През 2007 г. в индустрията са били заети 184 215 души. До 2017 г. техният брой намалява с 30% и достига 129 592 души.

Снимка 231272

Източник: iStock

Доставчици на кабелни услуги

В тази индустрия през 2007 г. бяха заети 835 711 души. До 2017 г. техният брой намалява с 32% и възлиза на 564 715 души.

Издателска дейност, без вестниците

През 2007 г. в бранша бяха заети 376 730 души. Към 2017 г. техният брой намалява с 33% и възлиза на 251 952 души.

Снимка 410701

Източник: iStock

Продавачи в книжарници и на вестници

През 2007 г. броят на заетите в бранша е 188 312. До 2017 г. техният брой намалява с 38% и възлиза на 116 703 души.

Производство на компютърна и периферна техника

През 2007 г. в тази индустрия са били заети 253 853 души. До 2017 г. техният брой намалява с 42% и възлиза на 146 624 души.

Снимка 220521

Източник: GettyImages

Издателство на вестници

През 2007 г. 438 291 души са били заети с такава дейност. До 2017 г. техният брой намалява с 52% и възлиза на 208 549 души.

Производство на резервни части за космическата промишленост

През 2007 г. в индустрията са заети 296 599 души. До 2017 г. техният брой намалява със 77% и възлиза на 66 921 души.