Интервю за подбор на селскостопански работници за бране на малини в Португалия ще се проведе на 28 юни 2017 г. (сряда) в сградата на Агенцията по заетостта (София, бул. "Дондуков" № 3, партер) от 9:30 часа.

Записаните до момента кандидати ще бъдат уведомени чрез бюрата по труда по местоживеене. Необходимите документи, които трябва да носят на интервюто, са попълнена апликационна форма, както и копие на личната карта.

Ще бъдат интервюирани на място и лица, които не са се записали предварително в бюрото по труда, но отговарят на изискванията на офертата и имат желание да работят в селското стопанство в Португалия. Апликационната форма ще попълнят на място. Лица без лична карта няма да бъдат интервюирани.

Португалският работодател търси кандидати с желание за работа на полето - бране на малини, грижи за растенията и др.

Компанията предлага:

  • 3-месечен трудов договор (юли - септември 2017 г.), с възможност за удължаване;
  • 15-дневен пробен период;
  • основно месечно възнаграждение 557,00 € + пропорционална на срока на заетост добавка (13 и 14-та заплата). Заплатата се изплаща на последния ден от месеца с банков превод;
  • режийни за всеки отработен ден 3,75 € /полагат се за всеки отработен ден, но се изплащат в края на месеца със заплатата/;
  • допълнително заплащане в почивни дни и национални празници (50% върху дневната надница);
  • допълнителни премии (0,30 € на кг за над 3,5 кг/час).

Повече подробности на сайта www.eures.bg в рубриката "Работни места".