Финландия вече публикува облагаемия доход на всеки гражданин — събитие, което предизвиква ежегодна буря в медиите. Но тези данни не дават пълната картина, затова сега лявото правителство на страната иска да увеличи прозрачността, пише в коментар за Bloomberg Териза Рафаел, колумнист в изданието.

Проектозаконодателството ще даде възможност на служителите, които подозират дискриминация на база пол, да получат по-пълни данни, за да могат да конфронтират работодателя си. Ако законът бъде приет, финският експеримент ще бъде следен отблизо от останалите държави. Но те трябва да внимават: често законите, които целят да постигнат конкретен ефект, имат неподозирани последствия.

Въпросът как да се осигури равно заплащане за една и съща работа търси отговор в дебати, книги, академични статии и закони през последните години. Има два решения: тези, които изискват публични разходи, и тези, които разчитат на прозрачността.

Първият тип включва систематични решения като по-висока минимална заплата (тъй като жените диспропорционално заемат позиции с ниски заплати), както и платени болнични и майчинство и специални текстове, засягащи отглеждането на детето. Тъй като жените носят и диспропорционално тежестта при отглеждането на дете, подобна подкрепа създава по-равни общества.

Финландия вече е изпълнила тези точки и се нарежда на трета позиция сред най-равните по полов признак.

И все пак е сред държавите в ЕС, в които разликата в заплащането между мъже и жени е най-голяма. Там жените изкарват със 17 процента по-малко от мъжете през 2020 г. Това повдига и въпросът до колко равното заплащане е важно, когато говорим за равенство между половете.

Вторият тип решение е да се премахне секретността върху заплащането, така че служителите да знаят колко получават колегите им, с което да се борят срещу дискриминацията и да имат възможност да преговарят за по-висока заплата. Подобно нещо се случи в Sony Group, когато хакери източиха документи от компанията и предизвика Шарлиз Терон да поиска равно на Крис Хемсуърт заплащане за филма The Huntsman.

Норвегия — друга държава, която е високо в класацията за равенство на половете — също публикува данъчните декларации на всички и може да се похвали с една от най-малките разлики в заплащането между мъже и жени в света.

През март Европейската комисия предложи директива, според която компаниите с над 250 служители трябва публично да отчитат разликата в заплащането между мъже и жени и да предприемат мерки, когато тя е над 5 процента и не може да бъде обяснена с работата.